Eerste bevraging inwonerspanel is achter de rug

Om de juiste beleidskeuzes te maken is het belangrijk om te weten wat er leeft in onze stad. Daarom werkt het Lokaal Bestuur Torhout sinds kort met een inwonerspanel. De eerste bevraging is ondertussen achter de rug.

1.600 willekeurig gekozen inwoners kregen een uitnodiging en konden zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het inwonerspanel. Ze werden willekeurig geselecteerd om de representativiteit te garanderen. 425 inwoners schreven zich in en in mei 2021 namen 334 van de ingeschreven panelleden deel aan de eerste bevraging.

1e bevraging over de stedelijke dienstverlening

De eerste bevraging ging over de stedelijke dienstverlening. De panelleden konden hun mening geven over de openingsuren, het werken op afspraak en de digitale dienstverlening. Het onderzoeksbureau Public Minds, dat ook instaat voor het beheer van het panel, zorgde voor een anonieme verwerking van de resultaten.

We delen alvast graag enkele bevindingen en resultaten van dit eerste onderzoek:

  • Het recyclagepark, het cultuurcentrum, de bibliotheek en het onthaal van het stadskantoor worden door meer dan 40% van de panelleden jaarlijks bezocht. Over het algemeen heerst een vrij grote tevredenheid over de openingsuren van de verschillende diensten, deze tevredenheid is het sterkst uitgesproken voor de openingsuren van het recyclagepark.
  • 94% van de panelleden is op de hoogte van het werken op afspraak in het stadskantoor, van het Sociaal Huis is dat 83%. Wie al op afspraak langskwam legde dit veelal vast via de website. Onder 55+’ers blijkt het telefonisch vastleggen van afspraken ook een populaire optie.
  • Het werken op afspraak werd positief beoordeeld, zowel het vastleggen van de afspraak, het vinden van nuttige informatie als het verloop van de afspraak zelf. Het werken op afspraak kreeg een gemiddelde algemene score van 8 op 10.
  • 56% van de panelleden geeft de voorkeur aan langskomen op afspraak, 21% komt liever zonder afspraak. Bijna één op vier heeft geen specifieke voorkeur.
  • Iets meer dan 8 op 10 van wie gebruik maakt van het internet en/of digitale toepassingen maakt gebruik van minstens één digitale identificatietool, waarvan de eID de bekendste en meest gebruikte is.
  • 50% van de internetgebruikers deed reeds beroep op een digitaal dienstverleningskanaal.
  • Het digitaal loket en de formulieren op de website zijn door bijna drie vierde van de panelleden gekend. Wie er reeds gebruik van maakte geeft over het algemeen een positieve beoordeling op de verschillende bevraagde aspecten, met een gemiddelde algemene score van 8 op 10.

Het bestuur gaat nu met deze resultaten aan de slag. De resultaten van deze eerste bevraging gaan naar de verschillende diensten om waar nodig bij te sturen. Zo weten we dat er een draagvlak is voor bijvoorbeeld het werken 'op afspraak', dat het e-loket meer en meer gebruikt wordt en dat we naast het digitale ook blijvend moeten inzetten op telefonische bereikbaarheid. Het doel is om op basis hiervan onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.

Het Lokaal Bestuur Torhout wil jaarlijks graag 2 bevragingen organiseren. De volgende bevraging wordt voorzien in het najaar.

Klik hier voor een het volledige rapport met alle resultaten

Gepubliceerd op maandag 6 september 2021 16.34 u.