Een tombola organiseren

Als je een tombola wil organiseren in Torhout dan heb je hiervoor voorafgaand een machtiging nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

Vul het bijgevoegd formulier in bezorg het uiterlijk 1 maand op voorhand samen met een model van het biljet.

Meer info

Als de tombola gehouden wordt in meerdere gemeenten, dan moet de machtiging aangevraagd worden