Update 14 oktober, coronamaatregelen seizoensarbeid

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus.

Op 14 oktober 2020 paste de gouverneur het politiebesluit op de seizoensarbeid aan.

De volgende regels gelden tot en met 30 november 2020:

  • Seizoensarbeiders die uit een oranje of rode zone komen, moeten bij aankomst in quarantaine gaan en zich laten testen op het coronavirus (ten vroegste vanaf de vijfde dag van quarantaine). De verplichting tot quarantaine en het zich laten testen vervalt als deze vrijstelling bevestigd wordt door een sms die men ontvangt na het invullen van de optionele zelfevaluatie van het risico op besmetting, zoals opgenomen in het Passagier Localisatie Formulier.
  • Seizoensarbeiders die uit een groene zone komen, moeten bij aankomst hun temperatuur laten meten door de werkgever. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.
  • Werkgevers kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun seizoensarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moeten de werkgevers meteen een arts raadplegen.
  • Er moet in bubbels van maximum 10 personen gewerkt worden. Ook voor vervoer en huisvesting geldt de regel van maximum 10 personen. Als er bij iemand van de bubbel vermoedens zijn van besmetting moet de volledige bubbel worden afgezonderd in afwachting van het resultaat.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

Gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020 0 u.