Update 2 september, coronamaatregelen seizoensarbeid

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus.

Op 2 september 2020 paste de gouverneur het politiebesluit op de seizoensarbeid aan.

De belangrijkste regels uit dit besluit zijn:

  • Seizoensarbeiders die uit een oranje of rode zone komen moeten zich verplicht laten testen en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
  • Werkgevers kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun seizoensarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moeten de werkgevers meteen een arts raadplegen.
  • Er moet in bubbels van maximum 10 personen gewerkt worden. Ook voor vervoer en huisvesting geldt de regel van maximum 10 personen. Als er bij iemand van de bubbel vermoedens zijn van besmetting moet de volledige bubbel worden afgezonderd in afwachting van het resultaat.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

Gepubliceerd op donderdag 3 september 2020 0 u.