Burgerbevraging stadsmonitor binnenkort in jouw brievenbus?

Vanaf 22 maart organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Deze bevraging wordt in elke Vlaamse gemeente en stad georganiseerd. Ze peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers.

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om je mening te geven over de thema’s die in Torhout belangrijk zijn. Met de resultaten van de bevraging wil de Vlaamse overheid elk lokaal bestuur in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Om je te bedanken, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro als je de vragenlijst volledig invult.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. De Vlaamse overheid maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer info vind je op www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be. Hier kan je ook de resultaten van de vorige bevraging terugvinden.

Gepubliceerd op woensdag 25 januari 2023 15.56 u.