Burgerbevraging

Na de verkiezingen van oktober 2018, staan we voor de opdracht een plan op te stellen voor de komende 6 jaar. Om de juiste keuzes te kunnen maken, hebben we de mening van de Torhoutenaar nodig. Na de goede ervaring van 6 jaar geleden organiseert het lokaal bestuur opnieuw een burgerbevraging.

Selectie steekproef

700 Torhoutenaars van 18 jaar en ouder, werden op toevallige wijze geselecteerd om deel te nemen aan een enquête. Zij ontvingen de eerste week van april een brief in de bus met de vraag om hieraan deel te nemen.

Deelnemen

Deelnemen kan digitaal of op papier.

Klik hier om de online enquête in te vullen

Online deelnemen kan t.e.m. zondag 5 mei 2019, de papieren versies dienen afgegeven te worden aan het onthaal van het Stadskantoor uiterlijk zaterdagvoormiddag 4 mei.

Waarom een enquête?

De resultaten van de enquête worden meegenomen bij het bepalen van de beleidsprioriteiten voor de komende legislatuur. Deelnemers aan de enquête krijgen dus de kans om op een actieve manier mee te bouwen aan het beleidsplan voor de komende 6 jaar.

Ook aan de jeugd wordt gedacht. Kinderen van het vierde tot zesde leerjaar werden online in de scholen bevraagd en ook voor de jongeren komt er nog een aparte bevraging die via sociale media verspreid zal worden.

Het is niet de eerste keer dat het Lokaal Bestuur Torhout haar burgers op die manier bevraagt. Ook bij de start van de legislatuur 6 jaar geleden, gaf de Torhoutenaar graag zijn/haar mening. Meer dan 60% van de geselecteerden vulde toen de enquête in, wat een heel goed resultaat is voor dergelijke bevragingen. Toen werd als resultaat o.a. actief ingezet op waterbeheersing en de zwakke weggebruiker. 2 thema's die de Torhoutenaar nauw aan het hart lagen. Of dit nog steeds de 2 belangrijkste prioriteiten van onze inwoners zijn, zal nog moeten blijken uit de resultaten van de nieuwe enquête.

Uw mening telt!

Het lokaal bestuur doet een warme oproep aan de ontvangers van de enquête om deze in te vullen. Hoe meer enquêtes we ontvangen, hoe duidelijker we een beeld kunnen vormen van de mening van de Torhoutenaar.

Gepubliceerd op donderdag 4 april 2019 10.07 u.