Buitenschoolse kinderopvang

Opvanglocaties

Het Lokaal Bestuur Torhout is de organisator van IBO Jabedabedoe en IBO Skoebidoe.

De buitenschoolse kinderopvang van het Lokaal Bestuur Torhout wordt georganiseerd in:

Voor buitenschoolse kinderopvang in andere Torhoutse wijken kan je terecht op www.kinderopvangwijzer.be/torhout.

Verantwoordelijke

De dagelijkse leiding is in handen van het diensthoofd kinderopvang. Ouders kunnen om een afspraak vragen via 050 89 36 31 of kinderopvang@torhout.be.

Openingsdagen en -uren, sluitingsdagen

Openingsdagen

Er is opvang op schooldagen, schoolvrije dagen en vakantiedagen.

Openingsuren op schooldagen

Maandag / dinsdag / donderdag 6.30 tot 8.15 uur 16.15 tot 19 uur
Woensdag IBO Jabedabedoe 6.30 tot 8.15 uur 11.45 tot 19 uur
Woensdag IBO Skoebidoe 6.30 tot 8.15 uur 12 tot 19 uur
Vrijdag 6.30 tot 8.15 uur 15.15 tot 19 uur

Openingsuren op schoolvrije en vakantiedagen

Van maandag tot vrijdag van 6.30 tot 19 uur.

Sluitingsdagen

Op zaterdag en zondag en op wettelijke feestdagen is de buitenschoolse kinderopvang gesloten.

Doelgroep

 • We vangen alle schoolgaande kinderen (peuters/kleuters/lager) op die wonen of school lopen in Torhout of waarvan minstens één van de ouders in Torhout werkt.
 • IBO Jabedabedoe vangt kinderen op die school lopen in De Revinze.
 • IBO Skoebidoe vangt kinderen op die school lopen in De Boomhut.
 • We vangen ook kinderen op die via busvervoer naar een andere school gaan.
 • Op vakantiedagen is het niet van belang naar welke school het kind gaat.
 • We discrimineren niemand en vangen ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte op, zolang dit de draagkracht van het team en de opvang niet overschrijdt.
 • We vangen ook kinderen op die nog niet zindelijk zijn. Ouders bezorgen ons luiers.

Inschrijven

De inschrijving van een kind in onze IBO's is gratis en bestaat uit 2 delen:

 • Huishoudelijke reglement, inlichtingenformulier, schriftelijke overeenkomst
  • Voor de inschrijving ontvangen ouders het huishoudelijk reglement en alle bijlagen.
  • Het inlichtingenformulier én de schriftelijke overeenkomst dienen ingevuld en ondertekend bezorgd te worden per e-mail of online voor de afspraak of bij afgifte tijdens de afspraak in het IBO.
 • Een afspraak in het IBO en e-mail ter bevestiging
  • Ouders maken eenmalig een afspraak in het IBO.
  • Ouders maken samen met hun kind kennis met de locatie, het personeel en de werking.
  • Een inschrijving is definitief wanneer ouders een e-mail ter bevestiging ontvangen met als bijlage de door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.

Reserveren

Voor schooldagen moet er niet vooraf gereserveerd worden bij voldoende capaciteit. Bij te weinig capaciteit en in uitzonderlijke omstandigheden moet er vooraf gereserveerd worden tijdens de reservatieperiode.

Voor schoolvrije dagen en vakantiedagen moet er vooraf online gereserveerd worden tijdens de reservatieperiode.

Prijsbeleid

Opvangkost

Voor- en naschools

 • 1,25 euro per begonnen half uur.

Op woensdagmiddag wordt er gerekend zoals op schoolvrije en vakantiedagen, behalve wanneer de aanrekening per begonnen half uur voordeliger is.

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen

 • < 3 uren: 4,90 euro.
 • 3-6 uren: 7,40 euro.
 • > 6 uren: 14,80 euro.

Bij aanwezigheid van meerdere kinderen van hetzelfde gezin op eenzelfde dagdeel, wordt er 25% korting op de totale opvangkost toegepast. Deze korting is te combineren met het aangepast tarief.

Boete

Boete bij afhalen van kind na sluitingstijd

 • 7,50 euro per kind.

Extra kosten

Extra kosten worden beperkt en op voorhand gecommuniceerd.

 • Het kan gaan om busvervoer, uitstappen,…