Brugsebaan (N32)

Op de Brugsebaan (N32) in Lichtervelde worden er riolerings- en wegenwerken uitgevoerd.

Werken bijna afgerond

De werken aan de Brugsebaan (N32) en het kruispunt met de N35 lopen stilaan op hun einde. Op vrijdag 3 september zal de rijweg volledig worden opengesteld. Dit is ruim 2 maanden vroeger dan voorzien.

In de week van 23 augustus wordt de belijning aangebracht. In de week van 30 augustus worden nog enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de verkeerslussen inslijpen, waarna de verkeerslichten op het nieuwe kruispunt kunnen worden afgesteld en getest.

Op vrijdag 3 september worden de verkeerslichten in gebruik genomen en wordt de werfsignalisatie verwijderd. De rijweg is vanaf dan opnieuw volledig open voor alle verkeer. Tegelijk wordt de tijdelijke verbinding in de Kortemarkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Waarmee moet je rekening houden?

De Brugsebaan (N32) tussen de spoorwegbrug en het kruispunt N32 – N35 is open in beide richtingen voor alle verkeer. Er is verkeer mogelijk tussen het centrum van Lichtervelde en Torhout, en dit in beide richtingen.
  • Het verkeer van Torhout rijdt naar Roeselare en naar de E403 over het nieuw aangelegde deel van het kruispunt N35-N32. Verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer beurtelings door kan.
  • Het verkeer van Torhout naar Kortemark en omgekeerd kan een tijdelijke doorsteek gebruiken langs de Kortemarkstraat (ter hoogte van De Batjeshoek).

Waarom deze werken?

Aquafin legt in de Brugsebaan, tussen de Ringlaan en de Industrieweg, een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater van ruim 40 woningen, dat nu nog ongezuiverd in de grachten loopt, wordt in een vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Kortemark. Daar wordt het gezuiverde water geloosd in de Handzamevaart.

Tegelijk zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de herinrichting van het deel van de Brugsebaan waar de rioleringswerken worden uitgevoerd. De bestaande rotonde met de Ringlaan wordt vervangen door een verkeersveilig kruispunt met driekleurige verkeerslichten. Verder wordt ook het kruispunt met de Kortemarkstraat veiliger gemaakt. Ook hier komen driekleurige verkeerslichten. 

Meer informatie

Bekijk hier een filmpje met meer info over de werken

Of surf naar de website van Aquafin.