Bereikbaarheid

grote weergave Wollemarkt Lola-List-Sweco

Tijdens de werken en verschillende fasen van het project proberen we de bereikbaarheid voor de bewoners, bezoekers en handelaars optimaal te houden. Hier kan je steeds de meest recente info vinden.

Vooruitblik: riolerings- en wegenwerken Kortemarkstraat (tweede deel) en Rijselstraat

De Gitsstraat en de Kortemarkstraat van het kruispunt met de Vredelaan tot het kruispunt met de Karel de Ghelderelaan zijn afgewerkt en klaar om in gebruik te nemen.

De volgende weken zal er minder bedrijvigheid zijn in de stadskern aangezien het bouwverlof van start gegaan is.

Tijdens deze rustperiode kijken we graag al even vooruit naar de riolerings- en wegenwerken die na het bouwverlof opstarten in het tweede deel van de Kortemarkstraat en in de Rijselstraat tussen de Zuidstraat en de Tinnenburgstraat.

Om welke werken gaat het?

Vanaf maandag 2 augustus gaan we verder met de opbraakwerken in het tweede deel van de Kortemarkstraat. Het kruispunt met de Blekerijstraat wordt tijdens deze werken ingenomen. We starten de voorbereidingen om de rioolkokers verder te plaatsen tot aan het kruispunt met de Rijselstraat.

Vanaf woensdag 1 september (richtdatum) starten we op het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Rijselstraat met de aanleg van de nieuwe riolering. Hiervoor wordt er gewerkt met twee ploegen.

 • De ene ploeg legt één leiding aan in de Rijselstraat, richting de Tinnenburgstraat. De straat wordt hierna tijdelijk hersteld.
 • De andere ploeg legt twee leidingen aan in de Rijselstraat, richting de Zuidstraat.

Vanaf maandag 20 september hervatten de uitgestelde nutswerken in het tweede deel van de Kortemarkstraat. Van zodra deze erop zitten wordt de nieuwe rijweg in het tweede deel van de Kortemarkstraat aangelegd.

Waar zijn de werken?

 • In de Kortemarkstraat van net na het kruispunt met de Karel de Ghelderelaan tot aan de Rijselstraat (tweede deel).
 • Op het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Rijselstraat.
 • Op de volledige rijweg in de Rijselstraat tussen de Kortemarkstraat en de Zuidstraat.
 • Op de helft van de rijweg (zijde onpare nummers) in de Rijselstraat tussen de Kortemarkstraat en de Tinnenburgstraat.

Wanneer zijn de werken? (*)

Kortemarkstraat (tweede deel)
 • Startdatum: maandag 2 augustus 2021
 • Einddatum: vrijdag 31 december 2021
Kruispunt Kortemarkstraat-Rijselstraat + Rijselstraat tussen Kortemarkstraat en Zuidstraat
 • Startdatum: woensdag 1 september 2021
 • Einddatum: vrijdag 31 december 2021
Rijselstraat tussen Kortemarkstraat en Tinnenburgstraat
 • Startdatum: woensdag 1 september 2021
 • Einddatum: maandag 11 oktober 2021 (tijdelijk herstel)

(*) Het weer en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Waarmee moet je rekening houden?

Raadpleeg het plan hieronder voor de hinder en omleidingen!

Algemeen
 • De handelaars in de werfzone blijven te voet bereikbaar. Je kan je wagen parkeren op parking Deprez (rij aan via de Oostendestraat).
 • Fietsers rijden om via de Hertog Van Arenbergstraat (richting stadscentrum) of via de Tinnenburgstraat (richting scholen).
 • De werfzone is niet toegankelijk voor bewoners van 7 tot 17 uur. Na de werkuren en in het weekend is de werfzone toegankelijk voor bewoners. De aannemer probeert de werf zo toegankelijk mogelijk te houden na de werkuren, maar hou er rekening mee dat dit een werfzone blijft.
 • Plaats je afvalzakken in de daarvoor voorziene zones in de Blekerijstraat (ter hoogte van de Kortemarkstraat), in de Rijselstraat (ter hoogte van de Tinnenburgstraat) en ter hoogte van de Zuidstraat.
Kortemarkstraat (tweede deel) en Blekerijstraat
 • De rijweg in het tweede deel van de Kortemarkstraat wordt volledig opgebroken.
 • Het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Blekerijstraat is tijdens de werken niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
 • De aanleg van de nutsleidingen in dit deel wordt een huzarenstuk (veel leidingen en weinig ruimte in de ondergrond). Daarom werden deze werken uitgesteld tot na het opbreken van de bestaande riolering. Zo komt er ruimte vrij voor de nieuwe leidingen.
Rijselstraat van Tinnenburgstraat tot Zuidstraat
 • In dit stuk wordt een deel naast de rijweg ingenomen voor het stapelen van de kokers voor de rioleringswerken. Op deze stukken zal vanaf half augustus tijdelijk een parkeerverbod gelden.
 • Om de kokers te plaatsen zal er frequent werfverkeer aan- en af moeten rijden langs de Rijselstraat richting de Kortemarkstraat.
 • Van maandag 16 augustus tot en met woensdag 1 september wordt er voor gemotoriseerd verkeer en fietsers eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Rijselstraat om verkeer vanaf Roeselare richting de stadskern mogelijk te maken.
 • Vanaf begin september wordt de volledige Rijselstraat ingenomen voor de aanleg van een leiding om de opvang van vuilwater aan te sluiten op de koker aan de Tinnenburgstraat. De rijweg zal na de aanleg van de koker tijdelijk hersteld worden. De effectieve wegenwerken in dit deel van de Rijselstraat blijven gepland voor 2023 (duren ongeveer 1 maand).
Rijselstraat van Kortemarkstraat tot Zuidstraat
 • De rijweg wordt opgebroken voor de aanleg van de riolering.
 • De voetpaden in dit stuk worden zo lang mogelijk (tot aan de aanleg van de nieuwe rijweg) vrij gehouden zodat de handelszaken in de Rijselstraat bereikbaar blijven.
 • Het kruispunt met de Zuidstraat wordt vanaf november afgesloten voor de werken.

Benieuwd naar het nieuwe circulatieplan van de stadskern? Ontdek het hieronder.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?