AV digitaal: subsidiereglementen

De subsidiereglementen kwamen vorige AV al aan bod. We horen het je denken, daar hebben we inderdaad al over gestemd. Waarom stemmen we dan nog een keer?

Ook onze veiligheids- en preventieadviseur geeft advies over dit reglement. En hij had nog een aantal suggesties voor het algemeen subsidiereglement. Het reglement voor de vormingssubsidies blijft ongewijzigd dus moet niet meer herstemd worden.
Je kan het volledige subsidiereglement hieronder downloaden, maar eigenlijk is er ten opzichte van vorige keer niet veel veranderd.


Wat is er veranderd? Artikel 18 is nog aangepast. Er zijn nog een paar puntjes bij gekomen. Check het in bijlage.

Het spreekt voor zich dat enkel stemgerechtigde leden kunnen stemmen. We veronderstellen ondertussen dat iedereen weet of hij/zij een stem heeft. Stuur deze pagina dan ook niet door naar anderen, zodat de stemming geldig is. Dit is in ieders belang. Ter herinnering: ook hoofdleiding krijgt deze mail, op vraag in het begin van het werkjaar. Jullie hebben geen stemrecht, tenzij je ook als afgevaardigde komt. 

Indien je tegen zondagavond 5 april 23u59 niet stemt, beschouwen we dit als een onthouding.

(Juiste bijlage invoegen)

Stem hier

Indien dit goedgekeurd wordt, wordt dit reglement voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. Als de gemeenteraad het goedkeurt, is het officieel van kracht.