AV digitaal: reglementen De Mast en De Warande

Het gebruiksreglement van De Mast is lichtjes gewijzigd. En ook het gebruiksreglement van De Warande is aangepast.

In bijlage (onderaan de pagina) vind je de volledige reglementen met wijzigingen, hieronder vind je een korte samenvatting.

Voor beide reglementen

- De gebruikerscategorieën zullen in alle reglementen wijzigen. Dit is omdat het bestuur beslist heeft om een apart (goedkoper) tarief te voorzien voor erkende verenigingen met jeugdwerking. Goed nieuws voor de jeugdbewegingen dus, maar ook voor de jeugdsportclubs! 

- De tarieventabel wordt uit het reglement gehaald. Dit is puur administratief. Als een reglement gewijzigd moet worden, moet dit altijd een gans proces doorlopen (zoals nu). Als dit niet in het reglement staat, kan het college daar sneller over beslissen. Door de tarieven uit het reglement te halen, kunnen de tarieven sneller aangepast worden.

- Het stukje over indexering zal ook in alle reglementen komen. Het komt er op neer dat de tarieven mee gaan met de index. Dus als het leven duurder wordt (economische groei), wordt de huurprijs ook duurder. We baseren ons hiervoor vanaf nu op de index van maart, en dit twee maal per legislatuur (dus twee keer per zes jaar).

Voor De Mast

- Jongeren onder de zestien jaar mogen normaal gezien niet binnen op een fuif. Dit is een federale wet (15 juli 1960). Nu wordt een uitzondering in het reglement opgenomen dat jongeren wél toegelaten zijn in De Mast het jaar dat ze zestien worden, als de fuif georganiseerd wordt door een erkende Torhoutse jeugdvereniging.

Voor De Warande

In het reglement van De Warande zijn een aantal kleine dingen veranderd, omdat deze dingen eigenlijk al een tijdje zo uitgevoerd worden. De belangrijkste voor jullie:

- De openingsuren worden logischer en overzichtelijker

- Er wordt officieel geen waarborg meer gevraagd

- Er wordt nergens op het terrein gerookt, ook niet op het terras

Stemmen!?

Het spreekt voor zich dat enkel stemgerechtigde leden kunnen stemmen. We veronderstellen ondertussen dat iedereen weet of hij/zij een stem heeft, maar in bijlage vind je toch een lijst. Stuur deze pagina dan ook niet door naar anderen, zodat de stemming geldig is. Dit is in ieders belang. Ter herinnering: ook hoofdleiding krijgt deze mail, op vraag in het begin van het werkjaar. Jullie hebben geen stemrecht, tenzij je ook als afgevaardigde komt. 

Indien je tegen zondagavond 12 april 23u59 niet stemt, beschouwen we dit als een onthouding.

Stem hier voor het gebruiksreglement De Warande

Stem hier voor het gebruiksreglement De Mast

Indien dit goedgekeurd wordt door de jeugdraad, worden deze reglement voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. Als de gemeenteraad het goedkeurt, zijn de reglementen officieel van kracht.