Archeologie

Eerste kernboringen in Kortemarkstraat en Rijselstraat

Midden december gingen de eerste archeologische onderzoeken van start in de stadskern. Via kernboringen werd gepeild naar de historische ondergrond in de Kortemarkstraat en Rijselstraat. Op een diepte van 2 meter werden de grondlagen onderzocht.

Het resultaat: de ondergrond is in de afgelopen decennia al omwoeld geweest, waardoor de historische waarde afnam.

Verdere onderzoeken in deze twee straten zijn niet meer nodig.

De aandacht voor de komende archeologisch onderzoeken zal geconcentreerd worden in de Zuidstraat (vroegere historische kern van de stad), de Markt en de zone rond de kerk.

Meer foto's