Archeologie

Eerste kernboringen in Kortemarkstraat en Rijselstraat

Midden december gingen de eerste archeologische onderzoeken van start in de stadskern. Via kernboringen werd gepeild naar de historische ondergrond in de Kortemarkstraat en Rijselstraat. Op een diepte van 2 meter werden de grondlagen onderzocht.

Het resultaat: de ondergrond is in de afgelopen decennia al omwoeld geweest, waardoor de historische waarde afnam.

Verdere onderzoeken in deze twee straten zijn niet meer nodig.

De aandacht voor de komende archeologisch onderzoeken zal geconcentreerd worden in de Zuidstraat (vroegere historische kern van de stad), de Markt en de zone rond de kerk.

Bekijk hier de foto's van de kernboringen

Archeologisch vooronderzoek op en rond Markt

Van 24 februari tot 4 maart 2021 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op en rond onze Markt in de vorm van een proefputtenonderzoek

Bekijk hier de foto's van het vooronderzoek

Archeologische opgravingen op en rond Markt

Bekijk hier de dronebeelden van de archeologische opgravingen