Algemeen captatieverbod

Gouverneur Carl Decaluwé besliste, samen met het provinciaal droogteoverleg, dat het captatieverbod voorlopig van kracht blijft.

Update 4 september 2019 - Watercaptatieverbod verlengd in West-Vlaanderen

Gelet op de expertbeoordeling van de Vlaamse Droogtecommissie van 4.09.2019 is beslist om het captatieverbod te behouden. Er is immers geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen en de grondwaterstanden. Watercaptatie is enkel toegelaten op een deel van de Mandel, de Gaverbeek en in de Nieuwe Polder van Blankenberge en Oostkustpolder. 

Update 13 augustus 2019 - Watercaptatieverbod verlengd in West-Vlaanderen

Het Provinciaal Droogteoverleg van West-Vlaanderen concludeerde op 13 augustus dat alle door de gouverneur ingestelde captatieverboden van kracht blijven. Er is immers geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen. Het zoutgehalte is toegenomen op de IJzer, het Lokanaal en kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Waakzaamheid is nodig. Vooral in het Lokanaal worden sterk verhoogde waarden opgetekend (11.000 en 12.000 µS/cm). Ook in eerdere droge zomers nam de verzilting er sterk toe. De actueel geldende maatregelen blijven daarom van kracht.

IJzerbekken

Over het volledige gebied van het IJzerbekken wordt het captatieverbod herbevestigd. Dit betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) geen water mag gecapteerd worden.

Grondgebied Nieuwe Polder van Blankenberge en Oostkustpolder

Hier is watercaptatie uit de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) nog steeds toegelaten, mits het bekomen van een vergunning door het betrokken polderbestuur (voor de onbevaarbare waterlopen) of door de Vlaamse Waterweg (voor de bevaarbare waterlopen en kanalen)

Voor het gebied buiten het IJzerbekken, Nieuwe polder van Blankenberge en Oostkustpolder geldt er een algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. Op sommige bevaarbare waterlopen en kanalen is er wel nog captatie mogelijk mits voorafgaande toelating door de Vlaamse Waterweg, op de hiertoe aangewezen captatieplaatsen.

Uitzonderingen. Watercaptatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft wel toegestaan voor :

  • weidepompjes voor dieren
  • vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming

Watergebruik:

Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (maar ook sportvelden…) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen.

Er wordt wel aangedrongen om efficiënt met het water om te springen.

In onderstaande bijlages vind je de verschillende politiebesluiten betreffende het captatieverbod.

Info

De toestand in West-Vlaanderen wordt op de voet gevolgd, komen er wijzigingen in de maatregelen, dan vind je deze steeds op: https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste 

Vragen?

Neem contact op via waterschaarste@west-vlaanderen.be of 050 40 35 60

Gepubliceerd op woensdag 24 juli 2019 12 u.