Multimove - Sporthal - vrijdag Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen vanaf 2de en 3de kleuterklas, elke vrijdag van 17 tot 18 uur in de sporthal van sportcentrum Benny Vansteelant. Van 10 januari tot 12 juni 202020

Voldoende lichaamsbeweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde levenstijl. Niet enkel de hoeveelheid beweging, maar ook de kwaliteit van bewegen is belangrijk.
Omdat de basismotoriek van een kind al min of meer vastligt in de eerste studiejaren van het lager onderwijs, is de kleuterleeftijd een cruciale periode waarin de basisbewegingsvaardigheden worden ontwikkeld.

Tijdens de multimovelessen ontdekken de kinderen hun eigen bewegingsmogelijkheden en breiden ze die uit.
Tijdens de reeks is er aandacht voor de 12 bewegingsvaardigheden in een speelse context: wandelen en lopen, vangen en werpen, klimmen, slaan, zwaaien, trappen, roteren, dribbelen, glijden, heffen en dragen, springen en landen, trekken en duwen.

De lesgevers genoten een specifieke opleiding voor multimove. Zij bieden de kinderen een prikkelende en uitdagende omgeving met heel wat afwisseling.

Maandelijks is er een activiteitenkalender waarop dagelijkse beweegtips staan om samen met je kinderen uit te voeren. Neem zeker ook eens een kijkje op: https://sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 36,50
Sociaal tarief: 9,12

Waar

Sportcentrum Benny Vansteelant

Inschrijven

Organisatie

Sportdienst Torhout