Shutterstock

Aanvraag buurtfeest

Digitaal aanvragen

Lokaal Bestuur Torhout trekt in zijn meerjarenplanning, onder meer, de kaart van de wijken. Het stadsbestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken. Daartoe werkte het een reglement uit voor ondersteuning van buurt- en straatfeesten, dat werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 mei 2020.

Het reglement voorziet in de logistieke (via uitleendienst) en financiële ondersteuning van buurt- en straatfeesten die als doel hebben de sociale contacten in een straat, buurt, wijk, plein, … te bevorderen. Speciale focus op kinderen en jongeren is een aandachtspunt.

We trekken daar een maximum van 200 euro per initiatief voor uit. Kleinere initiatieven komen in aanmerking voor kleinere bedragen. Het buurt- en straatfeest moet uitdrukkelijk openstaan voor de hele straat of buurt, we vragen organisatoren om dit ook aan te tonen. Daarnaast hebben we de aanvraagprocedure alsook de stavingstukken achteraf erg eenvoudig gehouden, om het maximaal toegankelijk te maken.

Dus altijd al die BBQ met je straat of wijk willen organiseren? Dan is dit het moment! Niet te verwarren met de wijkkermissen, die niet in aanmerking komen voor subsidies op basis van dit reglement, en die de stad op andere wijzen ondersteunt.

'Het reglement zat al voor in de pijplijn vóór de coronacrisis, maar komt wel erg gelegen nu mensen snakken naar sociale contacten na maanden van semi-lockdown en quarantaine', zegt Lieselotte Denolf, schepen van cultuur en participatie. 'En nu we deze zomer vaker zullen thuisblijven, is dit een prima initiatief om het ook voor de zomer in eigen streek, stad en wijk gezellig te maken, van zodra dit weer kan en mag'.

Deel je foto of filmpje van je buurtfeest in een openbaar bericht op social media met #levendebuurten en misschien verschijn je wel in de communicatiekanalen van Lokaal Bestuur Torhout én win je een Torhoutbon.