Aanleg dubbelrichtingsfietspad Kortemarkstraat

Algemene info over dit project

Het lokaal bestuur zet volop in op de verkeersveiligheid voor fietsers en op de inrichting van veilige wegen. Met de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Kortemark en Torhout, slaan de gemeente Kortemark en het Lokaal Bestuur Torhout de handen in elkaar om gemeenschappelijk deze realisatie mogelijk te maken, samen met de provincie West-Vlaanderen en Fluvius.

Verschillende partners

Het project wordt hierdoor getrokken door diverse partijen. Fluvius is bouwheer en staat in voor de realisatie van de riolering en pompstations. De provincie West-Vlaanderen staat in voor de realisatie van het dubbelrichtingsfietspad. Tot slot staat het Lokaal Bestuur Torhout in voor de realisatie van de rijweg en de bermen/opritten.

Welke werken worden uitgevoerd?

Op het grondgebied Kortemark zijn de werken bijna volledig uitgevoerd, waarna wij de werken verder zetten op het grondgebied van Torhout. Naast de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad wordt de rijweg volledig vernieuwd, alsook de riolering. Er wordt ook ingezet op waterbuffering door de aanleg van nieuwe grachten. 

De wegen- en rioleringswerken van het project worden uitgevoerd in 7 fasen. Ook de nutswerken worden uitgevoerd in 7 fasen.

Het einde van de werken is voorzien voor eind 2023.

Wegenwerken

 • Fase 1: Grens Kortemark - Strepestraat
 • Fase 2: Strepestraat - huisnummer 260
 • Fase 3: huisnummer 260 - huisnummer 213
 • Fase 4: huisnummer 213 - huisnummer 209a
 • Fase 5: huisnummer 209a - Slarinweg
 • Fase 6: Slarinweg - huisnummer 193
 • Fase 7: huisnummer 193 - Kruiskensstraat

Nutswerken

 • Fase A: huisnummer 193 - Kruiskensstraat
 • Fase B: Slarinweg - huisnummer 193
 • Fase C: grens Kortemark - Strepestraat
 • Fase D: Strepestraat - huisnummer 260
 • Fase E: huisnummer 213 - huisnummer 209a
 • Fase F: huisnummer 260 - huisnummer 213
 • Fase G: huisnummer 209a - Slarinweg

Stand van zaken

Fases 1 en 2 voor de aanleg van dit fietspad zijn op dit moment bezig. Binnenkort starten ook de werken in fase 3 op.

FASE 1: Kortemarkstraat vanaf de grens met Kortemark tot en met huisnummer 227 (Strepestraat)

Hier legt aannemer Olivier Construct binnenkort het dubbelrichtingsfietspad en de nieuwe rijweg aan.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Vanaf 7 november breekt de aannemer de bestaande rijweg op vanaf Kortemark richting Torhout. Hierna plaatst hij minderhindersteenslag. Daarna legt hij de slipvorm aan en begint de aanleg van het fietspad en de rijweg.
 • In december en januari worden de overkoppelingen van de nutsleidingen uitgevoerd, van zodra de nieuwe elektriciteitscabine is geleverd, geplaatst en aangesloten.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Vanaf maandag 7 november breekt de aannemer de Kortemarkstraat op vanaf de grens met Kortemark tot en met huisnummer 277. Daarna komt er minderhindersteenslag. Zo blijft dit stuk toegankelijk.
 • Plaatselijk verkeer is mogelijk via de Vijfhuishoekstraat, de Zandstraat of via de Kruiskensstraat, de Edewallestraat en de Strepestraat.
 • Zijn er specifieke leveringen waarmee we moeten rekening houden? Geef deze door aan de werfleider en de aannemer, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.
 • Als er veranderingen zijn in de werken, bezorgen we een nieuwe bewonersbrief met alle info in.

FASE 2: Kortemarkstraat vanaf huisnummer 227 tot en met huisnummers 215/260

Hier legt aannemer Lamote bvba op dit moment nieuwe nutsleidingen (elektriciteit, gas, water,…) aan in opdracht van Fluvius.

Hoe ziet de timing eruit?

 • De nieuwe nutsleidingen worden aangelegd.
 • De nutswerken worden eind december-begin januari afgewerkt. Dit na de levering, plaatsing en aankoppeling van de nieuwe elektriciteitscabine.
 • Het nieuwe fietspad en de nieuwe rijweg worden aangelegd van zodra de rijweg en het fietspad in fase 1 klaar zijn.

Waarmee moet je rekening houden?

 • De Kortemarkstraat van huisnummer 227 tot en met huisnummers 215/260 blijft bereikbaar via de Strepestraat.
 • In de straat zelf ligt de onderfundering er. Zo blijft dit stuk toegankelijk.
 • Plaatselijk verkeer is mogelijk via de Vijfhuishoekstraat, de Zandstraat of via de Kruiskensstraat, de Edewallestraat en de Strepestraat.
 • Zijn er specifieke leveringen waarmee we moeten rekening houden? Geef deze door aan de werfleider en de aannemer, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.
 • Als er veranderingen zijn in de werken, bezorgen we een nieuwe bewonersbrief met alle info in.

FASE 3: Kortemarkstraat vanaf huisnummers 215/260 tot en met huisnummer 213

Hier legt aannemer Lamote bvba momenteel nieuwe nutsleidingen (elektriciteit, gas, water,…) aan in opdracht van Fluvius. Daarnaast dempt aannemer Olivier Construct de bestaande gracht en legt hij een nieuwe gracht aan.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Op dit moment wordt de bestaande gracht gedempt en wordt de nieuwe gracht aangelegd.
 • In december starten de nutswerken.

Waarmee moet je rekening houden?

 • De Kortemarkstraat van huisnummers 215/260 tot en met huisnummer 213 blijft bereikbaar. De werken aan de gracht en aan de nutsleidingen vinden namelijk plaats naast de rijweg.
 • Zijn er specifieke leveringen waarmee we moeten rekening houden? Geef deze door aan de werfleider en de aannemer, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.
 • Als er veranderingen zijn in de werken, bezorgen we een nieuwe bewonersbrief met alle info in.