Aanleg dubbelrichtingsfietspad Kortemarkstraat

Algemene info over dit project

Het lokaal bestuur zet volop in op de verkeersveiligheid voor fietsers en op de inrichting van veilige wegen. Met de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Kortemark en Torhout, slaan de gemeente Kortemark en het Lokaal Bestuur Torhout de handen in elkaar om gemeenschappelijk deze realisatie mogelijk te maken, samen met de provincie West-Vlaanderen en Fluvius.

Verschillende partners

Het project wordt hierdoor getrokken door diverse partijen. Fluvius is bouwheer en staat in voor de realisatie van de riolering en pompstations. De provincie West-Vlaanderen staat in voor de realisatie van het dubbelrichtingsfietspad. Tot slot staat het Lokaal Bestuur Torhout in voor de realisatie van de rijweg en de bermen/opritten.

Welke werken worden uitgevoerd?

Op het grondgebied Kortemark zijn de werken bijna volledig uitgevoerd, waarna wij de werken verder zetten op het grondgebied van Torhout. Naast de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad wordt de rijweg volledig vernieuwd, alsook de riolering. Er wordt ook ingezet op waterbuffering door de aanleg van nieuwe grachten. 

De wegen- en rioleringswerken van het project worden uitgevoerd in 7 fasen. Ook de nutswerken worden uitgevoerd in 7 fasen.

Het einde van de werken is voorzien voor eind 2023.

Wegenwerken

 • Fase 1: Grens Kortemark - Strepestraat
 • Fase 2: Strepestraat - huisnummer 260
 • Fase 3: huisnummer 260 - huisnummer 213
 • Fase 4: huisnummer 213 - huisnummer 209a
 • Fase 5: huisnummer 209a - Slarinweg
 • Fase 6: Slarinweg - huisnummer 193
 • Fase 7: huisnummer 193 - Kruiskensstraat

Nutswerken

 • Fase A: huisnummer 193 - Kruiskensstraat
 • Fase B: Slarinweg - huisnummer 193
 • Fase C: grens Kortemark - Strepestraat
 • Fase D: Strepestraat - huisnummer 260
 • Fase E: huisnummer 213 - huisnummer 209a
 • Fase F: huisnummer 260 - huisnummer 213
 • Fase G: huisnummer 209a - Slarinweg

Stand van zaken

De werken die we uitvoeren in de Kortemarkstraat werden opgedeeld in verschillende fases.

Over deze fases heen overlappen verschillende werken elkaar. Zo worden er op hetzelfde moment voorbereidende werken van de hoofdaannemer (het dempen van bestaande grachten, het aanleggen van nieuwe grachten en het uitvoeren van rioleringswerken), nutswerken en wegenwerken uitgevoerd.

Het slechte weer en leveringsproblemen zetten de planning op zijn kop.

FASE 1: Kortemarkstraat vanaf de grens met Kortemark tot en met huisnummer 227 (Strepestraat)

 • De drukproeven die de aannemer verplicht moet uitvoeren op de ondergrond van het fietspad zijn nog steeds niet goed.
  • Hierdoor krijgt de aannemer geen toestemming van de provincie West-Vlaanderen om het fietspad aan te leggen.
  • We hopen dat de drukproeven binnenkort goed zijn zodat het fietspad zeker in de tweede helft van maart aangelegd kan worden.
 • De onderlaag asfalt van de rijweg ligt er.
 • Aan de zijde met de even huisnummers legt de aannemer de bermen en opritten aan.
  • De bermen en opritten aan de zijde met de oneven huisnummers kunnen pas aangelegd worden als het fietspad er ligt.

Hoe ziet de timing eruit?

 • We kunnen nog geen concrete timing geven voor de aanleg van het fietspad. Dit hangt af van de volgende drukproeven.
 • We hopen fase 1 (zonder het gieten van de toplaag asfalt van de rijweg) tegen half mei af te werken.
 • Begin april wordt de openbare verlichting geplaatst.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat.

FASE 2: Kortemarkstraat vanaf huisnummer 227 tot en met huisnummers 215/260

 • De nutswerken zijn uitgevoerd.
 • De komende weken worden de kantstroken en de greppels gegoten.
  • Daarna legt de aannemer de fundering.
  • Half maart giet de aannemer de onderlaag asfalt.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Het asfalteren is voorzien in de week van 13 maart. Opgelet: bij slecht weer wijzigt deze timing.
 • Begin april wordt de openbare verlichting geplaatst.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Tijdens de aanleg van de glijbekisting van de kantstroken en de greppels zijn de opritten niet altijd toegankelijk. Plaats je wagen tijdens deze werken in de zone van fase 1.
 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Zandstraat. Na de asfalteringswerken kan dit ook via de Strepestraat.

FASE 3: Kortemarkstraat vanaf huisnummers 215/260 tot en met huisnummer 213

 • De aannemer is gestart met het opbreken van de rijweg.
 • Na het opbreken komt er minderhindersteenslag op de rijweg zodat de woningen bereikbaar blijven.
 • Als de drukproeven op de ondergrond goed zijn, start de aannemer ook met het aanleggen van het fietspad.

Hoe ziet de timing eruit?

 • In maart wordt de rijweg opgebroken en wordt de onderfundering geplaatst. Bij goede drukproeven wordt ook het fietspad aangelegd.
 • In maart/april giet de aannemer de glijbekisting van de kantstroken en de greppels.
 • In april giet de aannemer de onderlaag asfalt.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via:
  • De Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat (van zodra de rijweg voorbij je woning is opgebroken en/of de rijweg in fase 2 is geasfalteerd);
  • De Kortemarkstraat komende van Torhout (tot de rijweg opgebroken is voor je woning).

FASE 4: Kortemarkstraat van huisnummer 213 tot en met huisnummer 209A

Hoe ziet de timing eruit?

 • In de week van 20 maart wordt de rijweg opgebroken.
  • Daarna wordt de riolering vernieuwd.
  • Van zodra de onderlaag asfalt in fase 2 er ligt, plaatst de aannemer de onderfundering.
 • Na de paasvakantie starten de nutswerken in deze zone.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Kortemarkstraat, komende van Torhout

FASE 5: Kortemarkstraat tussen huisnummers 209A en 209

Hoe ziet de timing eruit?

 • De voorbereidende werken aan de gracht zijn uitgevoerd.
 • In mei worden de nutswerken uitgevoerd. Opgelet: dit kan pas van zodra de nutswerken in fase 4 klaar zijn.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Kortemarkstraat.
 • De rijweg blijft liggen tot na de nutswerken.

FASE 7: Kortemarkstraat tussen huisnummers 193 en Kruiskensstraat

Hoe ziet de timing eruit?

 • In de week van 13 maart start de aannemer met de aanleg van de nieuwe gracht.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Kortemarkstraat, vanaf de Kruiskensstraat.
 • De rijweg blijft in deze fase liggen.

ALGEMEEN

 • Zijn er specifieke leveringen waarmee we moeten rekening houden? Geef deze door aan de werfleider en de aannemer, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.