Aanleg dubbelrichtingsfietspad Kortemarkstraat

De Kortemarkstraat werd opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer. De aannemer voorziet nog bomen langsheen het traject. De bomen komen tussen de rijweg en het vrijliggend fietspad. 

Algemene info over dit project

Het lokaal bestuur zet volop in op de verkeersveiligheid voor fietsers en op de inrichting van veilige wegen. Met de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Kortemark en Torhout, slaan de gemeente Kortemark en het Lokaal Bestuur Torhout de handen in elkaar om gemeenschappelijk deze realisatie mogelijk te maken, samen met de provincie West-Vlaanderen en Fluvius.

Verschillende partners

Het project wordt hierdoor getrokken door diverse partijen. Fluvius is bouwheer en staat in voor de realisatie van de riolering en pompstations. De provincie West-Vlaanderen staat in voor de realisatie van het dubbelrichtingsfietspad. Tot slot staat het Lokaal Bestuur Torhout in voor de realisatie van de rijweg en de bermen/opritten.

Welke werken worden uitgevoerd?

Op het grondgebied Kortemark zijn de werken bijna volledig uitgevoerd, waarna wij de werken verder zetten op het grondgebied van Torhout. Naast de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad wordt de rijweg volledig vernieuwd, alsook de riolering. Er wordt ook ingezet op waterbuffering door de aanleg van nieuwe grachten. 

De wegen- en rioleringswerken van het project worden uitgevoerd in 7 fasen. Ook de nutswerken worden uitgevoerd in 7 fasen.

Het einde van de werken is voorzien voor eind oktober.

Wegenwerken

 • Fase 1: Grens Kortemark - Strepestraat
 • Fase 2: Strepestraat - huisnummer 260
 • Fase 3: huisnummer 260 - huisnummer 213
 • Fase 4: huisnummer 213 - huisnummer 209a
 • Fase 5: huisnummer 209a - Slarinweg
 • Fase 6: Slarinweg - huisnummer 193
 • Fase 7: huisnummer 193 - Kruiskensstraat

Nutswerken

 • Fase A: huisnummer 193 - Kruiskensstraat
 • Fase B: Slarinweg - huisnummer 193
 • Fase C: grens Kortemark - Strepestraat
 • Fase D: Strepestraat - huisnummer 260
 • Fase E: huisnummer 213 - huisnummer 209a
 • Fase F: huisnummer 260 - huisnummer 213
 • Fase G: huisnummer 209a - Slarinweg

Stand van zaken

FASE 1: Kortemarkstraat vanaf de grens met Kortemark tot en met huisnummer 227 (Strepestraat)

 • Fietspad en rijweg zijn aangelegd tot en met de onderlaag in asfalt.
 • De opritten werden aangelegd, uitgezonderd enkele weilandtoegangen.
 • De bermen werden aangevuld.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Op het einde van het project wordt de toplaag in asfalt aangelegd in combinatie met andere fasen. 
 • In september/oktober worden de bomen aangeplant en de bermen ingezaaid. 

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat.

FASE 2: Kortemarkstraat vanaf huisnummer 227 tot en met huisnummers 215/260

 • Fietspad en rijweg zijn aangelegd tot en met de onderlaag asfalt.
 • De opritten werden aangelegd, m.u.v. enkele weilandtoegangen. 
 • De bermen werden aangevuld. 

Hoe ziet de timing eruit?

 • Op het einde van het project wordt de toplaag asfalt aangelegd in combinatie met andere fasen
 • In september/oktober worden de bomen aangeplant en de bermen ingezaaid. 

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat.

FASE 3: Kortemarkstraat vanaf huisnummers 215/260 tot en met huisnummer 213

 • Fietspad en rijweg zijn aangelegd tot en met de onderlaag asfalt.
 • De opritten werden aangelegd, met uitzondering van enkele weilandtoegangen.
 • De bermen werden aangevuld.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Op het einde van het project wordt de toplaag in asfalt aangelegd in combinatie met andere fasen. 
 • In september/oktober worden de bomen aangeplant en de bermen ingezaaid. 

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat.

FASE 4: Kortemarkstraat van huisnummer 213 tot en met huisnummer 209A

 • Fietspad en rijweg zijn aangelegd tot en met de onderlaag asfalt.
 • Bermen werden aangevuld. 

Hoe ziet de timing eruit?

 • In oktober worden de opritten afgewerkt. 
 • Op het einde van het project wordt de toplaag in asfalt aangelegd in combinatie met andere fasen. 
 • In september/oktober worden de bomen aangeplant en de bermen ingezaaid. 

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat.

FASE 5: Kortemarkstraat tussen huisnummers 209A en 209

Hoe ziet de timing eruit?

 • De rijweg wordt opgebroken en onderfundering aangelegd.
 • In september wordt de glijbekisting van de rijweg aangelegd waarna de fundering en onderlaag in asfalt kan worden voorzien.
 • In oktober worden de opritten aangelegd samen met de opritten in fase 4. 
 • Net als de andere fasen wordt ook de toplaag aangelegd op het einde en wordt de groenaanleg uitgevoerd in oktober.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat.

FASE 6: Kortemarkstraat vanaf huisnummer 209A (met kruispunt Slarinweg) tot en met huisnummer 193

 • Rioleringswerken zijn uitgevoerd, met uitzondering van de plaatsing van de waterontvangers.
 • De volledige fase 6 werd in minderhindersteenslag aangelegd.

Hoe ziet de timing eruit? Waarmee moet je rekening houden?

 • Na het bouwverlof start de aannemer met de aanleg van de waterontvangers en de persleidingen, waarna de werken aan het fietspad kunnen starten.
 • In de tweede helft van september wordt de glijbekisting van de rijweg aangelegd en de fundering, waarna de onderlaag asfalt kan worden voorzien.
 • De opritten en andere klinkerwerken worden voorzien in oktober, zoals in fasen 4 en 5.
 • De groenaanleg is voorzien in oktober.
 • De toplaag in asfalt wordt op het einde van het project uitgevoerd.

Wat met de nutsvoorzieningen?

 • Deze fase is toegankelijk via de Kortemarkstraat vanaf de Kruiskensstraat of via de Moerveldstraat/Vijfhuishoekstraat, afhankelijk op welke locatie in fase 6 de werken worden uitgevoerd.

FASE 7: Kortemarkstraat tussen huisnummers 193 en Kruiskensstraat

 • Het fietspad is aangelegd tot en met de onderlaag asfalt.

Hoe ziet de timing eruit?

 • In oktober worden de opritten afgewerkt, zoals in fasen 4, 5 en 6.
 • De groenaanleg wordt ook in oktober uitgevoerd.
 • De toplaag van het fietspad wordt op einde van het project aangelegd.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Plaatselijk verkeer verloopt via de Kortemarkstraat, vanaf de Kruiskensstraat.
 • De rijweg blijft in deze fase liggen.