Tweede graad jongeren en derde graad volw. woordkunst

 Jongeren

In de tweede graad woord volgen de jongeren 1 uur woordatelier per week. 

 In de lessen woordatelier staat het spreek- en speelplezier centraal. Stemplaatsing, volume en resonantie, maar zeker en vast ook de juiste articulatie en verstaanbaarheid zijn belangrijke aspecten die je via spreekoefeningen zal inoefenen. Naast het spreken gaan de leerlingen vaak 'spelen'. Via creatieve oefeningen zetten de leerlingen de eerste stappen op een podium. Ze verkleden zich vaak en vinden plezier in iets overbrengen aan een publiek. Dit alles en nog veel meer pak je aan in de les Woordatelier!

Volwassenen

In de derde graad woord volgen de volwassenen 1 uur dramalab en 1 uur verteltheater per week. 

Iedereen vanaf 15 jaar komt terecht in een aparte groep voor volwassenen in de derde graad.

Dramalab derde graad

Spelplezier is hier de basisdoelstelling. De creatieve verbeelding, spontaniteit, alertheid en impulsexpressie leer je ontdekken via speloefeningen. Er wordt geoefend op improvisatie en op het samenspelen. Je leert er bewust omgaan met lichaamstaal en ademhaling en het vertalen van emoties in theater. Teksten worden geanalyseerd, rollen verdeeld en dit wordt uiteraard getoond aan een publiek!

Verteltheater

In de lessen verteltheater ligt het accent op spel- en vertelplezier. Naast de blijvende aandacht voor een goede articulatie, stembeheersing en fonetiek, is er ook aandacht voor de persoonlijkheid en de visie van de spreker bij het brengen van teksten of poëzie. Er is steeds een analyse van een tekst vooraleer die getoond wordt aan een publiek. Er worden verschillende vormen gehanteerd om teksten over te brengen: voorlezen, spelen, vertellen en improviseren.