Sociaal tarief

Via het Sociaal Tarief kunnen inwoners van Torhout die het financieel moeilijk hebben genieten van een korting van 75% voor: 

  • alle activiteiten en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur
  • alle diensten en verenigingen die het logo gebruiken, zoals Torhoutse jeugdverenigingen, Vorming TIC Rembert, de Kunstacademie, sportverenigingen
  • de buitenschoolse kinderopvang in Torhout 
  • ....

Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad (webshop.torhout.be).

Per jaar en per persoon wordt een pasje aangemaakt dat je aan de club, dienst of organisatie moet voorleggen om van het Sociaal Tarief te genieten.

Wil je als Torhoutse dienst of organisatie ook het Sociaal Tarief aanbieden? Per legislatuur kan je het intekenformulier invullen en bezorgen aan het Lokaal Bestuur. De toegekende kortingen kan je jaarlijks terugvorderen van het Lokaal Bestuur Torhout (mits erkenning en intekening). 

Voorwaarden

  • Je bent een inwoner van Torhout (gedomicilieerd) die het financieel moeilijk heeft.
  • In een gesprek wordt je totale leefsituatie (je inkomen, gezinssituatie,…) bekeken.
  • Op basis daarvan beslist het Sociaal Huis of je in aanmerking komt.
  • Dit pasje kan aangevraagd worden voor alle familieleden van het gezin.