Kunstacademie voor iedereen

Muziek op maat

We bieden voor elke leerling die achterstand oploopt omwille van ziekte of afwezigheid, een zorguurtje aan. Op vraag of na voorstel van de leerkracht, kan elke leerling tijdens dat uur individuele begeleiding krijgen. 

In de lessen muziekatelier op maat ontvangen we kinderen met heel specifieke leerbehoeften. Een traject op maat wordt opgemaakt in samenspraak met de leerkracht, leerling en ouder. De leerdoelen worden aangepast aan de noden van de leerling.

Beeldatelier op maat 

We hebben 2 ateliers: in Torhout is er het atelier schilderen en tekenen en er is 1 atelier keramiek waar volwassenen (15+) met een beperking terecht kunnen. Ook in Zedelgem hebben we ondertussen een klas beeldatelier opgebouwd voor volwassenen met een beperking. 

Leerlingen met ambitie


Jong talent of leerlingen die ambitie hebben om hoger Kunstonderwijs te gaan volgen, willen we extra ondersteunen. 

In de 4de graad kun je een dubbel traject volgen zodat er meer lestijd is voor instrument. 
Er is ook mogelijkheid tot het spelen van kamermuziek met gemotiveerde medeleerlingen. 

Je kan je extra goed voorbereiden op het ingangsexamen en de notenleer wat bijschaven via bijlessen gegeven door Kathy Maes. Zo start je met een stevige basis aan je studies in het hoger Kunstonderwijs.