Zoneringsplan

 

De Europese Richtlijn Water verlangt van de gemeenten een enorme inspanning. Een hoge zuiveringsgraad van het rioleringsnet is hier het hoofddoel. Zuinig omspringen met water is een verplichting geworden. Waterkwaliteit en -kwantiteit dienen veilig gesteld te worden, om de gevolgen van overstromingen in bedwang te houden.

 

Een grondige studie van het ondergrondse rioolnet dient hiervoor in kaart gebracht te worden.

 

Het bestuur engageert zich om via een aantal projecten de riolering volledig te scheiden en hierbij de bovenbouw van de wegenis integraal te herstellen.

Hierbij zal de impact van mobiliteit en veiligheid terug een belangrijke rol spelen.

 

WATERZUIVERING: UW ZAAK?

In het zoneringsplan staat duidelijk vermeld of je als burger zelf dient in te staan voor de zuivering van je afvalwater of dat de overheid een collectieve aanpak voorstelt.
Het zoneringsplan Torhout werd op 25 januari 2008 goedgekeurd.
In de gemeenteraad van juni 2008 werd een wijziging aan dit zoneringplan toegevoegd. Gezien eind 2008 het beheer van riolering overgenomen wordt door Infrax, deden zij een voorstel om meer IBA's te vervangen door de collectieve aanpak via drukriolering.

 

Plannen voor zuiver water

Vanaf 20 april 2007 tot en met 18 juni 2007 kon je in het stadhuis terecht voor het inkijken van het ‘ontwerp van zoneringsplan‘. Na alle investeringen van de laatste jaren - in collectoren, waterzuiverings- en pompstations - is dit het laatste puzzelstuk in het waterzuiveringsbeleid. Met deze plannen zullen we ervoor zorgen dat àl het afvalwater wordt gezuiverd. Zodat in de toekomst terug zuiver water zal stromen door onze beken en rivieren. De zoneringsplannen bepalen hoe het afvalwater van alle huizen op het Vlaamse grondgebied wordt gezuiverd:

  • door aan te sluiten op de infrastructuur die al onder de grond zit;
  • of door aan te sluiten op de infrastructuur die we nog zullen bouwen;
  • of door het te zuiveren in een individuele installatie.

Je vindt op het zoneringsplan ook je woning terug. En de manier waarop uw afvalwater zal worden gezuiverd. Daarvan hangt ook af wie de inspanningen zal moeten leveren én wie zal moeten betalen.

 

Waar gaat uw afvalwater naartoe?

Het ontwerp van zoneringsplan bepaalt voor elke wijk of deze gelegen is in centraal gebied, in een groene zone of in een rode zone. In elk gebied wordt het afvalwater anders gezuiverd.

 

 

Ligt je woning in een rode zone, dan moet je afvalwater individueel worden gezuiverd: de bouw van een IBA is hier goedkoper dan de aanleg van riolering.

Je bent dus verplicht het hemel- en afvalwater te scheiden
en het afvalwater te zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie (IBA) met BENOR-certificaat. Deze moet geplaatst zijn tegen eind 2012. Heb je een IBA zonder certificaat en voldoet jegezuiverde water niet aan de kwaliteitseisen, dan moet je je IBA binnen de 10 jaar te vervangen.

Bouw je hier een nieuwe woning, dan moet je tegelijk een IBA (laten) bouwen met BENOR-certificaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van jeIBA, maar de gemeente of intercommunale Infrax kan deze taak van je overnemen.

 

Ligt je woning in het centrale gebied, dan ben je verplicht aan te sluiten op de riolering. Die leidt je afvalwater naar een zuiveringsinstallatie.

Wil je hier een nieuwe woning bouwen of een bestaande woning verbouwen, dan moet je afvalwater en hemelwater scheiden en zorgen voor een hemelwaterput. Op termijn zullen de rioleringen immers worden vervangen door een gescheiden afvoer voor hemelwater en afvalwater. Ligt er al een gescheiden stelsel, dan moet je onmiddellijk het hemelwater afkoppelen en het afvalwater aansluiten op de riolering.

 

Ligt je woning in een groene zone, dan moet je afvalwater en hemelwater scheiden. In de toekomst zul je immers moeten aansluiten op de gescheiden riolering die hier zal worden (her)aangelegd.

Wil je hier een nieuwe woning bouwen of een bestaande woning verbouwen, dan moet je je hemelwater ook opvangen in een hemelwatertank en het hergebruiken. Alle gebouwen in deze zone zijn verplicht tot voorzuivering via een septische put. Nieuwe septische putten of putten die worden vervangen, moeten beschikken over een BENOR certificaat. Meer info: www.certipro.be

 

Het definitieve zoneringsplan zal 6 jaar van kracht zijn na de bekrachtiging door de Minister van Leefmilieu. Dan kan het telkens weer aangepast worden aan de geldende omstandigheden.

 

Algemene vragen
Wil je meer weten over de zoneringsplannen?
Surf dan naar de VMM-website: op www.vmm.be lees je meer over hoe ze tot stand kwamen en waar ze naar streven.

Of mail het Infoloket op info@vmm.be of bel 053 72 64 45.

 

Specifieke vragen
Heeft u vragen over of bedenkingen bij uw eigen situatie? Over de manier waarop uw wijk is ingekleurd? Over wie bij u een IBA kan bouwen? Aarzel niet en raadpleeg rioolbeheerder Infrax op 050 67 11 00 of www.infrax.be

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Ruimte
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 39
Fax: 050 22 05 80
Omgevingsambtenaren:
Bert Desendere
E-mail: bert.desendere@torhout.be
Dirk Reniers
E-mail: dirk.reniers@torhout.be
Eddy Reynaert
E-mail: eddy.reynaert@torhout.be
Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 9.00 – 12.00 uur woensdag van 13.30 – 17.00 uur

 

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links