Wil je bouwen, verbouwen of renoveren?

Ik wil kopen, bouwen of verbouwen. Wat nu?

U laat uw oog vallen op een te koop staande woning of op een perceel grond dat u aanspreekt om er het huis van uw dromen te bouwen.
Alvorens over te gaan tot de aankoop is het belangrijk u degelijk te informeren zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ook bij het aanvragen van verbouwingswerken is een analyse van de bestaande plannen van groot belang.
De ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in plannen van aanleg: het gewestplan, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen, die opgemaakt zijn door het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente.
De wetten rond ruimtelijke ordening zijn complex en veranderen voortdurend. Zorg dat u zich tijdig informeert! De Dienst Ruimte staat hiervoor tot uw dienst.

 

Waar moet ik op letten?

Tijdig informatie vragen bij de dienst
Bent u van plan om bepaalde handelingen uit te voeren, wenst u een goed aan te kopen en de voorschriften te kennen, dan neemt u best contact op met de bevoegde ambtenaren van de gemeente. Er wordt dan nagekeken welke bestemming, zonering en voorschriften er van toepassing zijn. Tevens is voor een aantal werken geen vergunning vereist, indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Stedenbouwkundige vergunning
Een stedenbouwkundige vergunning nodig?
Stedenbouwkundige vergunningen ( algemeen beter bekend als bouwvergunning) zijn nodig voor allerhande werken, niet alleen voor bouwen of verbouwen dus, maar bijvoorbeeld ook voor functiewijzigingen van gebouwen, aanmerkelijke reliëfwijzigingen. Dikwijls moeten de bouwaanvragen worden opgemaakt met medewerking van een architect maar soms kan u de aanvraag ook zelf opmaken. Afhankelijk van het onderwerp van de aanvraag verschillen de vereiste documenten en het soort procedure.
Uiteraard kan u met al uw vragen terecht op de dienst Ruimte. Dat bevelen we u trouwens sterk aan, want heel de wetgeving omtrent deze materie is niet zo eenvoudig. Zo bekomt u steeds de volledige en juiste informatie specifiek van toepassing op uw situatie.
De procedure voor aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
Torhout is geen ontvoogde gemeente. Het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is in veel gevallen nog vereist.
Meer in verband met het verloop van de vergunning verneemt u op site van de overheid.
Zie interessante links: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig
 

Verkavelingsvergunning
Het verkavelen van een stuk grond voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, alsook voor de verkoop van kavels die het voorwerp uitmaken van een verkoop van woningen op plan vallen onder de verkavelingsvergunningsplicht.
Een verkavelingsvergunning kan ook worden verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies bvb industriële en commerciële gebouwen.

 

Stedenbouwkundig attest
Een stedenbouwkundig attest kan worden aangevraagd indien men juridische zekerheid wil hebben dat de werken kunnen vergund worden, eventueel onder voorwaarden. Dikwijls wordt een dergelijk attest aangevraagd voor een aankoop.

Hoe vraag ik zo een attest aan?
De aanvraag gebeurt via het geëigende formulier, verkrijgbaar bij de dienst Ruimte.
Bij de procedure worden alle noodzakelijke adviezen ingewonnen. Er is echter geen openbaar onderzoek. Alvorens men de werken kan uitvoeren, dient er nog een stedenbouwkundige vergunning verkregen te worden.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed
Naast de beschermde monumenten en landschappen, zijn er ook panden die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dit betekent dat deze panden een belangrijke erfgoedwaarde hebben. Het is dus niet vanzelfsprekend dat deze kunnen gesloopt worden.
De gegevens uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed kunt u raadplegen via www.onroerenderfgoed.be. U kunt de inventaris eveneens in de dienst Ruimte consulteren.
 

Belasting op afgifte van administratieve stukken
Voor de afgifte van bepaalde administratieve stukken, waaronder een stedenbouwkundige vergunning, aktename van een melding … wordt een vergoeding gevraagd.
De tarieven vindt u hier

 

Zoeken

Contactinformatie

Het college van burgemeester en schepenen
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

Contactinformatie

Dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel. : 050 22 11 39
Fax : 050 22 05 80

Stedenbouwkundig ambtenaar: Bert Desendere (E-mail: bert.desendere@torhout.be)
Vergunningen: Dirk Reniers (E-mail: dirk.reniers@torhout.be)
Mobiliteit: Christel Casier (E-mail: christel.casier@torhout.be)
Administratie: Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Huisvesting en planning: Bert Desendere (E-mail: bert.desendere@torhout.be)
Administratie : Benny Vanfleteren (E-mail: benny.vanfleteren@torhout.be) Heidi Goeminne (E-mail: heidi.goeminne@torhout.be)

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

 

Links