Werken in de 's Gravenwinkelstraat en Fraeysstraat i.o.v. Infrax

Het nieuwe complex van de vroegere 'Sleutel' dient te worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Gezien de hoeveelheid appartementseenheden in het nieuwe gebouw is er een netuitbreiding noodzakelijk om geen overbelasting te creëren op het bestaande net. Hierdoor moet Infrax grotere werken uitvoeren om de uitbreiding van het bestaande net te realiseren, waarbij een sleuf voor nieuwe bekabeling dient te worden getrokken vanaf Oostendestraat 41 naar de cabine in de Fraeysstraat en dit via de 's Gravenwinkelstraat. Van deze werken zou de Watergroep gebruik maken om hun oude leiding in de 's Gravenwinkelstraat en Fraeysstraat ook te vervangen.

Timing:

De werken starten op 12 februari 2018 in de Oostendestraat vanaf nr.41 tot de 's Gravenwinkelstraat. In diezelfde week wordt het herstel reeds uitgevoerd op dit stuk, waarbij de nutswerken verder verlopen in de 's Gravenwinkelstraat tot aan de Fraeysstraat.

Als tweede fase wordt de Fraeysstraat uitgevoerd.

Duurtijd:

De werken in de Oostendestraat worden geschat op een duurtijd van max. 1 week, waarna de werken in de 's Gravenwinkelstraat uitgevoerd worden in anderhalve week, afhankelijk de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden in de ondergrond.

De Fraeysstraat wordt gerekend op 2 weken werk, afhankelijk de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden in de ondergrond.

Bereikbaarheid:

Tijdens de werken in de Oostendestraat wordt de helft van de rijweg afgesloten voor het verkeer en wordt een omleiding voorzien via de Langepijpestraat. O.L.V.straat en Karel de Ghelderelaan. Tijdens de werken in de 's Gravenwinkelstraat wordt de 's Gravenwinkelstraat tussen de Fraeysstraat en Oostendestraat afgesloten voor het verkeer. Omleiding verloopt via de Maria van Bourgondiëlaan. Tijdens de werken in de Fraeysstraat zal deze afgesloten zijn voor het verkeer, maar wordt de 's Gravenwinkelstraat terug open gesteld.

De werken in de Oostendestraat en 's Gravenwinkelstraat zullen een overlapping kennen.

Zie plan

Zoeken

 

Links