Weren doorgaand zwaar vervoer

De gemeenten Kortemark, Torhout, Hooglede, Lichtervelde, Roeselare en Staden hebben een gezamenlijk initiatief genomen om het doorgaand zwaar vervoer te weren uit hun dorpskernen.

Weren doorgaand zwaar vervoer

  1. Zone - ZUID  | Zone N35 – N32 – R32 – N36

 

Verbod binnen de zone

N35 – N32 – R32 – N36

Voor wie is dit zonebord van toepassing ?

Het is verboden voor bestuurders van voertuigen met een gewicht hoger dan 5 ton om de zone binnen te rijden. Plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen mogen de zone wel binnenrijden.

Wat betekent “uitgezonderd plaatselijk verkeer”?

Het opschrift duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor voertuigen:

- van de bewoners van die straat of zone en van hun bezoekers

- voor leveringen binnen de zone

- voor onderhoud en toezicht

- voor prioritaire voertuigen

Verdwijnt met deze maatregel alle vrachtverkeer uit het straatbeeld ?

Neen. Alleen het “doorgaand” vrachtverkeer of vrachtverkeer dat niet in de zone moet zijn, wordt geweerd met deze maatregel. Het lokaal of plaatselijk vrachtverkeer mag nog steeds in de zone rondrijden.

Het opschrift “uitgezonderd plaatselijk verkeer” betekent dat vrachtverkeer wel toegelaten is voor leveringen binnen deze zone, voor lokale bedrijven te bedienen en voor onderhoud en toezicht.

Ook landbouwvoertuigen mogen nog steeds in en door de zone rijden.

Voor welk gebied geldt dit zonebord?

Het zonebord geldt voor het gebied dat wordt begrensd door de gewestwegen N35 – N32 – R32 – N36.

Is dit het enige verbod op zwaar vervoer binnen deze zone?

Neen. Binnen de zone hebben nog enkele straten een verbod voor voertuigen met een gewicht hoger dan 3,5 ton.

Dit bijkomende verbod wordt aangeduid door een straatverbod.

 

Dit geldt in volgende straten:

Gudrunstraat

Hooglede

Gitsbergstraat

Hooglede

Akkerstraat

Hooglede

Bruggestraat

Staden

Ooststraat

Staden

Wankaardelaan

Staden

Sint-Henricusstraat

Torhout

 

 

Vanaf welke datum treedt het reglement in werking ?

Begin april 2017 worden de verkeersborden geplaatst.

Vanaf voorjaar 2017 zullen de politiezones de zonale tonnagebeperking handhaven.

Hoeveel bedraagt een boete ?

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C21 behoort tot een overtreding van de derde graad. Overtreders riskeren een boete van € 165 bij onmiddellijke inning.

Flyer zone Zuid 

 

2. Zone - NOORD  | Zone N35 – N32 – R34 – N33 – N363 - Steenstraat

 

Voor wie is dit zonebord van toepassing ?

Het is verboden voor bestuurders van voertuigen met een gewicht hoger dan 7,5 ton om de zone binnen te rijden. Plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen mogen de zone wel binnenrijden.

 

Wat betekent “uitgezonderd plaatselijk verkeer”?

Het opschrift duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor voertuigen:

- van de bewoners van die straat of zone en van hun bezoekers

- voor leveringen binnen de zone

- voor onderhoud en toezicht

- voor prioritaire voertuigen

 

Verdwijnt met deze maatregel alle vrachtverkeer uit het straatbeeld ?

Neen. Alleen het “doorgaand” vrachtverkeer of vrachtverkeer dat niet in de zone moet zijn, wordt geweerd met deze maatregel. Het lokaal of plaatselijk vrachtverkeer mag nog steeds in de zone rondrijden.

Het opschrift “uitgezonderd plaatselijk verkeer” betekent dat vrachtverkeer wel toegelaten is voor leveringen binnen deze zone, voor lokale bedrijven te bedienen en voor onderhoud en toezicht.

Ook landbouwvoertuigen mogen nog steeds in en door de zone rijden.

Voor welk gebied geldt dit zonebord?

Het zonebord geldt voor het gebied dat wordt begrensd door de wegen N35 – N32 – R34 – N33 en Steenstraat.

 

Vanaf welke datum treedt het reglement in werking ?

Voorjaar 2017 worden de verkeersborden geplaatst.

Vanaf half 2017 zullen de politiezones de zonale tonnagebeperking handhaven.

Hoeveel bedraagt een boete ?

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C21 behoort tot een overtreding van de derde graad. Overtreders riskeren een boete van € 165 bij onmiddellijke inning.

Flyer zone Noord

 

Zoeken

 

Links