Wedstrijdreglement Selfiewedstrijd Batjes 2017

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT BATJES SELFIEWEDSTRIJD 2017

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de SELFIE wedstrijd 2017 georganiseerd door Stad Torhout, met adres te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 11/B, België.

2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:
•De personeelsleden en de bestuurders van stad en OCMW Torhout, 
•Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt, 
•De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen. Stad Torhout kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd.

3. Enkel volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen, komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit: een foto nemen van de Flower Power Caravan én jezelf en dit delen met de hashtag #batjestorhout.

4. Alle doorgestuurde foto's moeten persoonlijk gefotografeerde, digitale foto's zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. Stad Torhout krijgt de rechten om alle ingestuurde foto's vrij te publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,... Als u foto’s instuurt van personen, moet u ook toestemming hebben van deze personen op de foto.

5. Deelnemen kan van 6 juni tot en met 16 juni 2017.

Selectiecriteria: 
•Beelden moeten beantwoorden aan de omschrijving van de wedstrijd: Een selfie bij de Flower Power Caravan, de persoon moeten zichtbaar op de foto staan.  
•Beelden mogen noch de naam van de fotograaf noch een datum noch de titel van het beeld bevatten 
•Een interne jury beslist autonoom.

6. Er worden 10 gratis death rides verloot onder de deelnemers.

7. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars en is dus niet overdraagbaar.

8. Stad Torhout verleent geen garantie met betrekking tot de prijs. Stad Torhout kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade dat (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

9. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een Facebook bericht.

10. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de organisatoren.

11. Uitslagen en beslissingen van Stad Torhout en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

12. Stad Torhout kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van stad Torhout ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan stad Torhout verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.

13. Stad Torhout kan beslissen om onafhankelijk van de "Batjes selfie wedstrijd 2017" andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin u kunt deelnemen.

14. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen stad Torhout de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om stad Torhout te promoten.

15. Elke deelnemer geeft stad Torhout door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat stad Torhout de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

16. Stad Torhout kan altijd de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.

Zoeken

 

Links