Wateroverlast

Samen met stormen is wateroverlast één van de natuurlijke risico's waarmee we in België het vaakst geconfronteerd worden. De oevers van een aantal waterlopen zijn hier bijzonder onderhevig aan. De ervaring leert ons in Torhout dat de laatste jaren ook andere plaatsen kunnen overstromen als de bodem en de riolering er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen.

Wateroverlast maakt zelden slachtoffers in België, maar brengt wel grote problemen met zich mee:
• beschadiging van de inhoud van de woningen (meubilair, elektrische toestellen, …)
• schade aan wagens, caravans
• vervuiling
• …

U kunt deze schade vaak beperkt houden door enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- voor de overstroming
- tijdens de overstroming
- na wateroverlast

Zoeken

 

Links