Wat ingeval je geen parkeerticket neemt?

Indien je in de zone voor betalend parkeren geen ticket neemt of wanneer de toegelaten parkeertijd verstreken is, opteer je automatisch voor een retributie. Je betaalt dan 18 euro voor een halve dag (maximum 4 uur) te vereffenen met de retributiebon die de parkeerwachter achter de ruitenwisser van de wagen steekt. Indien je niet betaalt binnen de 5 werkdagen ontvang je een herinnering verhoogd met aanmaningskosten. Niet betaling geeft automatisch aanleiding tot burgerrechtelijke vervolging.

Ben je niet akkoord met de retributiebon of denk je dat de bon ten onrechte werd uitgeschreven dan kun je bezwaar indienen. Bezwaar indienen doe je zo vlug mogelijk en zeker binnen de 5 dagen. Zo niet dan riskeer je aanmaningskosten te moeten betalen. Om bezwaar in te dienen neem je best rechtstreeks contact op met de nv Parkeerbeheer.

Relevante links

http://www.besixpark.com/klachten/

 

 

 

 

Zoeken

 

Links