Brand Revinzestraat - Vragen over asbest?

Bij de brand in de Revinzestraat te Torhout is veel rook vrijgekomen. 

Een gespecialiseerd labo is ondertussen ter plaatste geweest en heeft verschillende vaste stalen genomen. De resultaten wijzen uit dat de asbestresten zich concentreren rond het huis in de Revinzestraat 3, waar de brand zich voordeed. Op bevel van de burgemeester komt een gespecialiseerde firma ter plaatse die het gebied zal afdekken. Door de recente regenval werden de aanwezige asbestresten ondertussen bevochtigd en werd het risico op verdere vezelverspreiding nihil. 

De deeltjes die op de grond terechtgekomen zijn vormen geen gevaar wanneer ze niet aangeraakt worden

Heb je vragen? Misschien vind je hieronder het antwoord?

Basisscbool de Revinze

 • De kinderen die school lopen in basisschool de Revinze kunnen zonder probleem naar school. De school en de opvang werden door de brandweer gecontroleerd.

De perimeter

Op onderstaand kaartje ziet u de perimeter waar de brand zich voordeed en waar asbestresten aangetroffen werden (blauw kader)

Maatregelen

 • Zie je een verontreinigd oppervlak? Betreed dit dan niet (of zo minimaal mogelijk).
 • Er mag niet op asbestfragmenten getrapt worden zodat deze niet verpulveren.
 • Vermijd dat kinderen met asbestfragmenten gaan spelen.
 • Bij contact met een verontreinigd oppervlak is het aangewezen om schoeisel zorgvuldig af te spoelen of buiten uit te trekken vooraleer naar binnen te gaan. Hierbij is het aangewezen dat laarzen gebruikt worden die gemakkelijk kunnen afgespoeld worden
 • Het is steeds mogelijk dat er nog kleine asbestfragmenten teruggevonden worden in de omgeving. Bewoners mogen deze fragmenten zelf opruimen en gratis deponeren in het containerpark. Gelieve hierbij rekening te houden met een aantal voorzorgsmaatregelen:
  • Vertrappel het materiaal niet.
  • Vermijd vezelverspreiding door het materiaal te bevochtigen.
  • De asbestfragmenten bevochtigen en afsluitbaar verpakken. Gebruik hiervoor handschoenen.
  • De verpakte asbestfragmenten kunnen gratis afgeleverd worden in het containerpark.
  • Zie je mogelijk resten op de wagen? Laat je wagen wassen in de carwash.

Zijn er gezondheidsrisico's?

 • De gezondheidsrisico's zijn beperkt. Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als je ze inademt. Contact met de huid vormt geen bedreiging voor de gezondheid. Voelt u zich toch niet goed, raadpleeg dan uw huisarts.

 

Wat met regenwater/grondwater in de omgeving waar asbest is neergeslagen?

 • Voor het grondwater is er geen probleem. Wat betreft regenwater is eerst bijkomend onderzoek nodig. Gelieve bijkomend advies i.v.m. het gebruik van regenwater af te wachten.

Dieren

 • Is er gevaar voor huisdieren?
  • Het risico voor huisdieren is eveneens beperkt.
  • Het is aangewezen om huisdieren niet in de tuin te laten binnen de perimeter om verspreiding naar uw woning via de poten van de dieren te vermijden.
 • Mag ik nog gaan wandelen met mijn hond?
  • Bij voorkeur niet binnen de perimeter.
  • Indien toch buitengelaten binnen de perimeter, poten afspoelen vooraleer binnen te laten in woning.
  • In dit geval is de perimeter zeer beperkt en zal dit in principe niet voor problemen zorgen.

Wat met de groenten uit de tuin?

 • De groenten uit de moestuin mogen geconsumeerd worden na grondig wassen.

Heeft u  nog vragen, stuur ze door via info@torhout.be of bel 050 22 11 22. 

Zoeken

 

Links