Vormingen

In het kader van de impulssubsidies van de Vlaamse overheid kunnen erkende sportclubs met een jeugdwerking de inschrijvingskosten voor trainersopleidingen via de gemeente terugbetaald krijgen.
Vraag ernaar bij je club of mail naar sportdienst@torhout.be! 

 

 

 

Feest van de jeugdsportbegeleiders

De stad Torhout organiseert op donderdag 19 mei een feest met voorafgaand een interessante vorming voor alle jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren die actief zijn in een Torhoutse sportclub met jeugdwerking.

Alle info hieromtrent vindt u in deze folder.

Dit feest wordt u gratis aangeboden door de stad.
Graag inschrijven vóór 3 mei 2016 per e-mail sportpromotie@torhout.be

 

Opleiding signaalgever

Ben jij een sportvriend? Wil jij meehelpen aan het veilig verloop van sportwedstrijden?
Word dan MOBIELE SIGNAALGEVER!

De provinciegouverneur en het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseren in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen opleidingen.

Meer info vind je op deze flyer.

Sport met grenzen

Lichamelijke en seksuele integriteit in de sport

Het nummer dat je belt bij vragen over geweld 1712!

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.  Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportorganisaties ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Om dit thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten aan voor de sportorganisaties. Zo is er een handleiding voor kleinere sportorganisaties (sportclubs…) en een vlaggensysteem. Op www.sportmetgrenzen.be  vind je alle informatie en kun je deze instrumenten gratis bestellen of downloaden.  "Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs" is een versie voor (kleinere) sportorganisatie en bevat bondige informatie waarmee je direct aan de slag kan.  Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is een handig instrument voor bestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige manier om het thema te bespreken, of zelf beter te leren kennen.

Om het project nog eens extra in de kijker te zetten, heeft ICES vzw een aantrekkelijk en kernachtig filmpje gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=UDh7HneYjFY

 

 

 

 

 

Zoeken

Contactinformatie

Stedelijke sportdienst
Industrielaan 2, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 80
E-mail: sportdienst@torhout.be
Openingsuren
van maandag tot vrijdag telkens van 8.00 u.-12.00 u. en 13.30 u.-17.00 u.

 

Links