Voorzieningen voor personen met een handicap

Er wordt steeds meer rekening gehouden met mensen met een handicap: bredere trottoirs met minder obstakels, afgeplatte stoepranden aan oversteekplaatsen, ...

Mobiliteitsservice

Minder mobielen (diegenen die zich niet gemakkelijk kunnen verplaatsen), kunnen een beroep doen op de mobiliteitsservice van het OCMW - meer info daarover kun je verkrijgen bij mevrouw Lies Bruynooghe in de Sociale Dienst van het OCMW, telefoon: 050 22 12 33.

Voorbehouden parkeerplaatsen

Voor automobilisten met een handicap, die houder zijn van de speciale kaart, zijn er in Torhout heel wat voorbehouden parkeerplaatsen.  Waar nodig worden bijkomende parkeerplaatsen voorzien. Mensen met een handicap die houder zijn van deze kaart hoeven bovendien in Torhout nergens te betalen, of de blauwe schijf te plaatsen om er te parkeren.

Een parkeerkaart voor personen met een handicap kan aangevraagd worden op de website van de FOD sociale zekerheid. Hulp bij deze aanvragen kunnen personen met een handicap verkrijgen bij het sociaal huis, telefoon: 050 22 12 33, of de sociale dienst van hun mutualiteit.

Vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap - wat doe je ermee?

De FOD Sociale Zekerheid stelt frequent vast dat een gehandicaptenkaart bij overlijden van de begunstigde niet steeds teruggestuurd wordt naar hen. Soms ligt de oorzaak hiervan bij onwetendheid wat er concreet met de kaart dient te gebeuren. Vervallen parkeerkaarten moeten gewoon terug bezorgd worden aan de Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten & attesten, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 15012, 1000 Brussel.

Openbaar vervoer

Wie met de trein reist, kan in diverse stations gebruik maken van speciale diensten, zoals een lift, begeleiding bij in- of uitstappen, en nog veel meer. Je vraagt best vooraf info in het station over de specifieke mogelijkheden voor jou.

In het station van Torhout is van maandag tot vrijdag van 6.00 tot 21.00 uur en op zon- en feestdagen van 6.30 tot 21.00 uur iemand aanwezig die personen met een beperkte mobiliteit kan bijstaan.

Zoeken

Mobiliteitsambtenaar Christel Casier, Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
E-mail: christel.casier@torhout.be
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

 

Links