Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

Wanneer je een uittreksel uit het strafregister nodig hebt, kan je dit verkrijgen bij de dienst burgerzaken op het stadhuis.
Je kan het uittreksel aanvragen aan het loket of via e-loket.

Om het af te halen, moet je je persoonlijk aanmelden of een volmacht (zie onderaan) geven aan een persoon die er in jouw plaats om komt (het kan worden opgestuurd naar het adres zoals je bent ingeschreven in het bevolkingsregister).

 

Uittreksel strafregister

Er zijn 3 modellen:

 1. Voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
  (model 1 in toepassing van art. 595 Sv)
 2. Voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. MAAR voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd (bestemd voor de openbare besturen, particulieren en privé-instellingen.
  (model 1 in toepassing van art. 596.1 Sv)
 3. Voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
  (model 2)

 

Meldingen die op het uittreksel moeten voorkomen:

 1. de volledige identiteit van de betrokken persoon, alsook de vermelding van de doeleinde waarvoor het uittreksel werd gevraagd, zoals door de betrokkene werd aangegeven
 2. wanneer het vreemdelingen betreft die niet steeds in België verbleven hebben, gezien de plaatselijke overheid veelal niet over de vereiste inlichtingen terzake beschikt, in de kolom ‘opmerkingen' aanduiden dat het uittreksel slechts geldt vanaf de dag waarop de betrokkene zich in de gemeente of in het Rijk heeft gevestigd of er mag verblijven
 3. in voorkomend geval, alle effectieve en voorwaardelijke veroordelingen door betrokkene opgelopen en in het strafregister vermeld
 4. indien de betrokkene het voorwerp was van een veroordeling waarvoor een genademaatregel werd gelast, moet die maatregel met betrekking tot de veroordeling worden vermeld

 

Volgende zaken worden niet meer vermeld na een termijn van drie jaar vanaf de datum van de definitieve rechterlijke beslissing:

 1. de veroordelingen tot een gevangenisstraf tot 6 maanden
 2. de veroordelingen tot een werkstraf van minder dan 46 uren
 3. de veroordelingen bij eenvoudige schuldigverklaring
 4. de veroordelingen tot een geldboete van hoogstens 500 euro
 5. de veroordelingen tot een geldboete met betrekking tot de politie over het wegverkeer, ongeacht het bedrag

 

Deze veroordelingen blijven echter na drie jaar wel vermeld indien ze vervallenverklaring of onbekwaamheden inhouden waarvan de uitwerking een termijn van drie jaar overschrijdt (behalve de vervallenverklaring van het recht tot sturen wegens lichamelijke onbekwaamheid van de bestuurder).

Bovenstaande vijf soorten veroordelingen blijven echter vermeld , indien het gaat om veroordelingen bedoeld in een specifieke regelgeving (art. 596,1 Sv) die voor de betrokken persoon tot een verbod tot uitoefening van die activiteit leidt.

Downloads

(29.93 KB)


(40.5 KB)


Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 

 

 

Links