TROSSO

Torhoutse raad voor ontwikkelingssamenwerking/
samenwerkingsontwikkeling (TROSSO)

De Torhoutse raad voor ontwikkelingssamenwerking - samenwerkingsontwikkeling (TROSSO) is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad.

 

Doel

De raad bezit de bevoegdheid om, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief, adviezen uit te brengen betreffende de derdewereldproblematiek.
De raad fungeert als tussenschakel tussen de derdewereldbewegingen en het gemeentebestuur.
De raad neemt gemeenschappelijke standpunten in i.v.m. de derdewereldproblematiek, haar oorzaken en betrokkenheden.

 

Samenstelling

De Torhoutse raad voor ontwikkelingssamenwerking-samenwerkingsontwikkeling (TROSSO) bestaat uit:

 1. Ambtshalve leden zonder stemrecht:
  - De schepen onder wiens bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking valt, Elsie Desmet
  - Een afgevaardigde van stad Torhout bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking
  - Een afgevaardigde van de stad Torhout secretaris
 2. Leden met stemrecht:
  - max. 2 vertegenwoordigers van elke Torhoutse derdewereldvereniging
  - gecoöpteerde leden: het aantal zal nooit meer zijn dan 1/3 van de vertegenwoordigers van de derdewereldverenigingen

 

Vergaderingen

De Torhoutse raad voor ontwikkelingssamenwerking-samenwerkingsontwikkeling (TROSSO) komt minstens 3 maal per jaar samen.

Projectensteun

Je vindt de aanvraagformulieren voor projectensteun onder downloads.

Relevante links

http://www.trosso.be

 

Zoeken

Contactinformatie

Voorzitter:
Daniël Joseph
Ruddervoordestraat 138
8820 Torhout
Tel.: 050 21 60 30
E-mail: danjos@freegates.be

 

Secretaris:
Christelle Demoor
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 25
E-mail: christelle.demoor@torhout.be

 

Links