Tegemoetkomingen verleend door de gemeente (sociale toelagen of premies)

Geboortepremie

Voor de geboorte van elk kind krijgen de ouders een Torhoutbon ter waarde van 25 euro.

Voorwaarde: op het ogenblik van de geboorte moet de moeder haar wettelijke verblijfplaats hebben in de gemeente.

Wordt automatisch toegekend door de dienst Burgerzaken.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads

Thuisverzorging gehandicapte kinderen

 • voor een gehandicapt kind dat heel het jaar door thuis verzorgd en opgevoed wordt en geen school kan bezoeken: 150 EUR
 • voor een gehandicapt kind dat iedere dag een school bezoekt en de nacht thuis doorbrengt: 125 EUR
 • voor een kind dat slechts tijdens de weekends en de vakantieperiode thuis wordt verzorgd en opgevoed: 100 EUR

Voorwaarden:

 1. invaliditeit: minstens 66%
 2. leeftijd: tussen 1 en 25 jaar

 

Aanvraag in te dienen in het Sociaal Huis.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads.

Verblijf van gehandicapten in een vakantiekamp

De forfaitaire toelage bedraagt 25 EUR voor een verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden:

 1. invaliditeit: minstens 66 %
 2. gedurende een periode van tenminste 3 nachten verbleven hebben in een vakantiecentrum erkend door de Dienst Kind en Gezin

 

Aanvraag in te dienen in het Sociaal Huis.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads.

Voorhuwelijkssparen

De toelage bedraagt 30 % op het gespaarde bedrag bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen.

Voorwaarden:

 1. minstens 1 jaar voor de datum van het huwelijk in het bevolkingsregister van de stad Torhout zijn ingeschreven
 2. de voorziene rijkstoelage hebben ontvangen

 

Aanvraag in te dienen bij de dienst Burgerzaken.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads.

Thuisverzorging zorgenbehoevende bejaarden, zwaar gehandicapten of langdurig zieken

De toelage bedraagt 38 EUR per maand.

Voorwaarden:

 1. attest van Ministerie van Sociale Zaken waaruit een verminderde zelfredzaamheid van minimum 12 punten blijkt of een attest verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering of een attest van het Ministerie van Sociale Zaken waaruit blijkt dat de zorgbehoevende over 15 punten invaliditeit beschikt
 2. de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt toegekend, start het eerstvolgende kwartaal, volgend op het indienen van het aanvraagformulier samen met alle rechtvaardigende bescheiden
 3. de zorgenbehoevende moet thuis verzorgd worden, bij hospitalisatie wordt de uitbetaling van de toelage onderbroken

 

Aanvraag in te dienen in het Sociaal Huis.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads.

 

Aanpassingspremie aan woningen ten behoeve van personen met een handicap

Er wordt een premie toegekend aan personen met een handicap of personen met een gehandicapt gezinslid ten laste, die werken uitvoeren aan hun woning, om de woning aan te passen aan de specifieke noden van de persoon met een handicap.

De premie wordt enkel verleend voor werken die opgesomd zijn in de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. De premie bedraagt 25% van de toelage toegestaan door het VAPH met een maximum van 625 euro. Alle voorwaarden kan je nalezen in het reglement dat onderaan de pagina bij Downloads staat. Daar vind je ook het aanvraagformulier.

Aanvraag in te dienen bij de dienst Burgerzaken.

Raadpleeg ook de website van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap www.vaph.be

Tussenkomst in aangepaste vakanties voor nierdialysepatiënten

De toelage wordt éénmaal per jaar uitbetaald voor een vakantieverblijf van minimum 4 dagen in binnen- of buitenland georganiseerd door een Vereniging voor Nierdialysepatiënten
De toelage wordt beperkt tot het bedrag dat de belanghebbende aan de inrichtende Vereniging heeft betaald, met een maximum van 6,20 EUR per dag of 38,00 EUR in totaal.

Aanvraag in te dienen bij de dienst Burgerzaken.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads.

Tegemoetkoming bij overlijden oud-strijder

De toelage bedraagt 75,00 EUR.

Voorwaarde: op de datum van het overlijden moet de oud-strijder in het bevolkingsregister van de stad Torhout ingeschreven zijn.

Aanvraag in te dienen bij de dienst Burgerzaken.

Het reglement vind je onderaan de pagina bij Downloads.

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: heidi.cloet@torhout.be of gwenny.beek@torhout.be Contactpersoon: Heidi Cloet of Gwenny Beek
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

Contactinformatie

Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout., 8820 Torhout
Tel. 050 22 12 33
E-mail: sociaal.huis@torhout.be
Contactpersoon: Lies Bruynooghe

Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

 

Links