Tegemoetkomingen verleend door de federale overheid (sociale toelagen of premies)

Personen met een handicap hebben in bepaalde gevallen recht op een tegemoetkoming. De graad van invaliditeit en de gezinssituatie spelen een rol bij het bepalen van een recht op tegemoetkoming.

Je kan je aanvraag voor een tegemoetkoming persoonlijk indienen bij de dienst burgerzaken. Indien je niet persoonlijk kan komen, dan geef je een volmacht mee aan je vertegenwoordiger met je identiteitskaart of een kopie van je identiteitskaart. De vertegenwoordiger dient ook zijn of haar identiteitskaart voor te leggen. Je kan het volmachtformulier terugvinden bij downloads.

 

Integratietegemoetkoming

Een integratietegemoetkoming is een financiële hulp voor de extra kosten die mensen met een handicap soms hebben. Hoe moeilijker de persoon met een handicap het heeft om zichzelf te behelpen, hoe meer hulp hij krijgt.

 

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Een inkomensvervangende tegemoetkoming is een minimuminkomen voor mensen met een handicap die niet voldoende inkomen kunnen verwerven. Het juiste bedrag hangt af van de situatie van het gezin.

 

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die vanwege een verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben.

Zitdag

Iedere vierde woensdag van de maand kan je terecht in de vergaderzaal 'burgerzaken' van het stadskantoor van 13.30 uur tot 15.30 uur met al je vragen over de tegemoetkoming voor personen met een handicap of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Er zal GEEN zitdag zijn op woensdag 26 juli en 23 augustus 2017. De eerstvolgende zitdag is op 27 september 2017.

 

Relevante links

http://www.handicap.fgov.be/nl

 

Zoeken

Contactinformatie

Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout., 8820 Torhout
Tel. 050 22 12 33
E-mail: sociaal.huis@torhout.be
Contactpersoon: Lies Bruynooghe

Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

 

Links