Studietoelagen

Je kunt een school- en studietoelage online aanvragen via Onderwijs Vlaanderen. Op die site vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van je gezin. Als je inkomen te hoog is, krijg je geen toelage.

Hoe kom je te weten hoe hoog je inkomen mag zijn?

Je moet het aanvraagformulier tijdig opsturen, dat wil zeggen uiterlijk op 1 juni. Aanvragen die na deze datum toekomen, worden niet meer behandeld.

Link

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/aanvraag/

Zoeken

 

Links