Stedelijke raad voor personen met een beperking

De stedelijke raad voor personen met een beperking is een adviesorgaan dat op stedelijk vlak over aangelegenheden die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks de personen met een beperking aanbelangen, advies geeft.

 

Samenstelling van het bestuur

  • voorzitter: Mevr. Sandra Bonte
  • schepen: Mevr. Annick Vanderspurt
  • secretaris: Mevr. Lies Bruynooghe

 

Vergaderingen

  •  4x per jaar komt het dagelijks bestuur en de algemene vergadering samen

 

Ledenoproep

Wie kan deelnemen aan de adviesraad:

  • personen met een beperking woonachtig en gedomicilieerd in Torhout
  • ouders van personen met een beperking
  • vertegenwoordigers van Torhoutse verenigingen voor personen met een beperking, ouderverenigingen (maximum 2 personen) die werken met vrijwilligers en hun werking ontplooien op het grondgebied van Torhout
  • vertegenwoordigers van diensten, instellingen, scholen voor personen met een beperking die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van Torhout

Zoeken

's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout
Tel.: 050 22 12 33 
E-mail: lies.bruynooghe@torhout.be 

Voorzitter: Sandra Bonte, Langepijpestraat 2 8820 Torhout

 

Links