Voorstellen ontwerpbureaus stadskernvernieuwing

Volgende kandidaten dienden een projectvoorstel in:

  • Tijdelijke Vereniging LOLA-LIST-Sweco, Eendrachtsweg 71, 3012 LG Rotterdam, Nederland. Het winnende bureau.
  • BUUR Bureau voor Urbanisme, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven
  • Sleth, Sonnesgade 11, 8000 Aarhus City, Denemarken
  • Tijdelijke Vereniging josé maría sánchez garcía architects, MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bv, Lieremanstraat 64, 9000 Gent

 

Welke opdracht kregen de 4 teams?

Hoe kan de stadskern van Torhout in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier worden versterkt? Op welke manier kan de relatie tussen de stad Torhout en het omliggende landschap worden verbeterd? Hoe kan er gewerkt worden aan een aantrekkelijke en zorgzame woon- werk- en leefomgeving, waarin zowel jong als oud zich thuis voelen? Hoe kan ook een betere organisatie van de mobiliteit bijdragen tot een sterkere stad?

De concrete opdracht is dus drieledig:

  • een plan voor de heraanleg van het marktplein en omgeving
  • een langetermijnvisie voor de stadskern
  • een plan om de Torhoutse bevolking actief te betrekken bij dit proces

Zoeken

 

Links