Participatief vervolgtraject

Vervolgverhaal met participatie

Het ontwerpteam krijgt een jaar de tijd om een masterplan voor de binnenstad uit te werken. De stad wil daarin optimaal informeren, maar de bevolking ook inspraak geven. Het is belangrijk dat de bevolking voldoende geïnformeerd is en het hele traject mee kan volgen. Enkel wie degelijk geïnformeerd is, kan ook met kennis van zaken zijn zeg doen in de participatie.

De Vlaams Bouwmeester zegt terecht: “Wie inspraak geeft zonder inzicht, krijgt uitspraken zonder uitzicht

 

De participatie zal in drie grote stappen gebeuren. Daarnaast is er een werkgroep en een stuurgroep met mensen van de stad en het beleid en zijn er gesprekken met eigenaars/belanghebbenden.

 

Fase 1 - Voorstel toelichten en reacties verzamelen (september/oktober 2017)

De ontwerpers geven meer uitleg over hun eerste voorstel en verzamelen reacties van de mensen.  Bedoeling is om hun ontwerp op maat van Torhout en de Torhoutenaars aan te passen.

 

Fase 2 - Voorstel van de bijsturing na eerste participatie (december 2017/januari 2018)

De ontwerpers stellen het aangepaste ontwerp voor.  Nu is het de bedoeling om het ontwerp nog te verfijnen door in discussie te gaan met de bewoners.

 

Fase 3 - Voorstelling bijna definitieve ontwerp (april 2018)

Net voor de definitieve goedkeuring stellen de ontwerpers een derde keer hun plan voor. Nu kunnen er nog hier en daar wat veranderd worden, maar de grote lijnen werden in stap 1 en 2 uitgezet.

 

Daarbij horen rondetafelgesprekken  en workshops, en gesprekken met belanghebbenden.  Er komt ook telkens een publieksmoment waaraan elke  burger kan deelnemen.

U kunt ons blijven volgen via de website. Met vragen of ideeën kunt u bij ons terecht via het e-mailadres stadskernvernieuwing@torhout.be

Hou alvast de volgende overlegmomenten in de gaten, u wordt hiervan tijdig verwittigd!

Zoeken

 

Links