Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een vermindering van 50% op de aansluitingskosten en het abonnementsgeld van de telefoon.
Je hebt bovendien recht op een aantal gratis tariefeenheden.
Om van het sociaal telefoontarief te kunnen genieten moet je behoren tot één van de volgende categorieën:

  1. de rechthebbende is ten minste 65 jaar en
    - woont alleen
    - woont samen met maximum twee personen die tenminste 60 jaar zijn
    - woont samen met zijn kinderen of kleinkinderen die nog leerplichtig of minstens 66% gehandicapt zijn
  2. de rechthebbende is ten minste 18 jaar en mindervalide voor minstens 66%; hij of zij mag met ten hoogste twee personen samenwonen (deze beperking geldt niet voor bloed- of aanverwanten van eerste of tweede graad).

Daarenboven mag je een bepaald inkomen niet overschrijden.

Neem contact op met je provider om de juiste formulieren aan te vragen.

Zoeken

 

Links