Slachtbewijzen

Slachtbewijzen worden in een geïnformatiseerd systeem ingevoerd, waarbij alle gegevens worden verzameld in een centrale databank.

Alle aangevers van slachtingen worden eerst en vooral geïndentificeerd via een registratienummer (te verkrijgen bij de dienst burgerzaken of een provinciale controle eenheid).
De aangevers krijgen dan een document waarin alle gegevens en het registratienummer worden vermeld. Dit formulier moet je meenemen naar het slachthuis bij slachting. Het is onbeperkt geldig.

Bij thuisslachting van varkens, geiten of schapen moet een particulier aangifte doen op het stadhuis, bij de dienst burgerzaken.
De aangifte gebeurt minstens 2 werkdagen voor de eigenlijke slachting. Bij aangifte krijg je dan een slachtbewijs dat maximum 8 dagen geldig is. Let op: voor thuisslachtingen moet je het beslagnummer (sanitel nummer) van de eigenaar mee brengen.
Particulieren die reeds in het bezit zijn van een sanitel nummer moeten geen registratienummer meer aanvragen.

Kostprijs: 1,25 EUR per bewijs.

Zoeken

 

Links