Ruimtelijke Ordening

Deze dienst ondersteunt het beleid om tot een duurzaam ruimtegebruik te komen.  Hierbij worden alle factoren waarvoor grond nodig is in hun geheel bekeken, zoals bebouwing, recreatie, natuur, landbouw, verkeer en industrie.

Daarnaast ziet deze dienst erop toe dat alle ontwerpen voldoen aan de reglementeringen en voorschriften die van toepassing zijn en dat dit kadert binnen de goedgekeurde ruimtelijke plannen.

Ten slotte controleert deze dienst of de werken die worden uitgevoerd, niet afwijken van de plannen die zijn goedgekeurd.

Wat doet deze dienst?

 • Bewegwijzering
 • Bouwmisdrijven
 • Gronden verkavelen of opsplitsten
 • Huisvestingspremies
 • Inzage van het gewestplan, BPA's, verkavelingen
 • Kadastrale gegevens
 • Mobiliteit
 • Ongezonde woningen
 • Parkeerkaarten
 • Reclame- en uithangborden
 • Socio-economische machtigingen
 • Stedenbouwkundige attesten
 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • Terrassen
 • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg
 • Parkeerbeleidsplan

 

Downloads

 • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: klik hier
 • Goedgekeurde gemeentelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen: klik hier
 • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in openbaar onderzoek: klik hier
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij het creëren van meerdere woongelegenheden: klik hier
 • Gemeentelijk reglement op leegstand: klik hier

 

Relevante links

Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

 

Info ruimtelijke ordening

 

www.ruimtelijkeordening.be

 

Vlaamse Overheid, Agentschap RO Vlaanderen

 

RO Vlaanderen

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel. : 050 22 11 39
Fax : 050 22 05 80

Stedenbouwkundig ambtenaar: Bert Desendere (E-mail: bert.desendere@torhout.be)
Vergunningen: Dirk Reniers (E-mail: dirk.reniers@torhout.be)
Mobiliteit: Christel Casier (E-mail: christel.casier@torhout.be)
Administratie: Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Huisvesting en planning: Bert Desendere (E-mail: bert.desendere@torhout.be)
Administratie : Benny Vanfleteren (E-mail: benny.vanfleteren@torhout.be) Heidi Goeminne (E-mail: heidi.goeminne@torhout.be)

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

 

Links