Rijbewijzen

Om een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs aan te vragen, moet je bij de dienst burgerzaken - afdeling rijbewijzen zijn. Je moet je persoonlijk aanmelden; vergeet ook niet dat je je identiteitskaart op zak moet hebben.


Voorlopig rijbewijs model 3

Vooraf: theoretisch examen afleggen
Leeftijd: vanaf 18 jaar (cat. A, BE, alle C-categorieën en D1), 21 jaar (voor een voorlopig rijbewijs model 3 voor cat. D en DE).
Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
Stage: mininum 1 maand voor alle categorieën.
Begeleiders: minimum 1, maximum 2 (zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier), geen begeleiders nodig voor cat. A3 en A.
Prijs: 25 EUR.

Voorlopig rijbewijs met begeleider model 36

Vooraf: theoretisch examen afleggen, mag niet langer geleden zijn dan 3 jaar.
Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar.
Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
Stage: minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.
Begeleider: minimum 1, maximum 2 begeleiders moeten vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (verplicht vanaf 3 februari 2014). De begeleiders moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hij/zij mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar.
Prijs: 25 EUR.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider model 18

Vooraf: theoretisch examen afleggen, mag niet langer geleden zijn dan 3 jaar, 20 uur praktische lessen volgen.
Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar.
Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
Stage: minimum 3 maanden.
Prijs: 25 EUR.

Rijbewijs categorie G

Vooraf: theoretisch examen afleggen en slagen voor praktisch examen.
Leeftijd: aanvraag vanaf 16 jaar.
Geldigheid: onbeperkt.
Voor wie:

 • Indien je geboren bent op 1 september 1986 of later:
  Voor de weg van de hoeve naar het veld en terug moet je een rijbewijs B hebben of een rijgetuigschrift T, indien je hier niet over beschikt, ben je verplicht een rijbewijs categorie G te hebben (vanaf 31 december 2008 is een rijbewijs categorie G verplicht).
  Voor een andere weg moet je een rijbewijs categorie G hebben.
 • Indien je geboren bent tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986:
  Tot 31 december 2008 is geen rijbewijs G verplicht voor het traject hoeve - veld en terug, daarna wel. Voor een ander traject is een rijbewijs G verplicht of een rijbewijs categorie B, BE, C1, C1E, C of CE naargelang het gewicht van het landbouwvoertuig.
 • Indien je geboren bent voor 1 oktober 1982:
  Je moet geen rijbewijs categorie G in je bezit hebben

Prijs: 25 EUR

Betaling

Vanaf 3 februari 2014 kan je ook met je bankkaart betalen.

 

Verlies of diefstal van je voorlopig rijbewijs

Bij verlies of diefstal kun je een duplicaat verkrijgen van je voorlopig rijbewijs . Eerst doe je aangifte bij de politie en met het attest van aangifte meld je je bij de dienst rijbewijzen.
Meebrengen: identiteitskaart.
Prijs: 25 EUR.

 

Aanvraag eerste rijbewijs

Na een geslaagd praktijkexamen meld je je persoonlijk op de dienst burgerzaken - afdeling rijbewijzen.
Meebrengen: identiteitskaart (indien je foto op je identiteitskaart niet gelijkend is, moet je één pasfoto meenemen), aanvraagformulier, voorlopig rijbewijs.
Prijs: 25 EUR 

Het rijbewijs bankkaartmodel wordt niet meteen opgemaakt en wordt afgeleverd ten laatste op de vijfde werkdag na je aanvraag.

 

Verlies of diefstal van je rijbewijs

Bij verlies of diefstal kun je een duplicaat verkrijgen van je rijbewijs . Eerst doe je aangifte bij de politie en met het attest van aangifte meld je je bij de dienst rijbewijzen.
Meebrengen: identiteitskaart (indien je foto op je identiteitskaart niet gelijkend is, moet je één pasfoto meenemen).
Prijs: 25 EUR.

Het rijbewijs bankkaartmodel wordt niet meteen opgemaakt en wordt afgeleverd ten laatste op de vijfde werkdag na je aanvraag. 

Vernieuwing rijbewijs

Je kunt een nieuw rijbewijs krijgen:

 • bij een verhoging van de categorie na een geslaagd examen
 • omwille van een verouderde of onduidelijke foto
 • wegens een nieuw medisch getuigschrift

Meebrengen: vorig rijbewijs, één pasfoto indien de foto van je identiteitskaart niet recent of gelijkend is.

Prijs: 25 EUR

 

Internationaal rijbewijs

Het internationale rijbewijs heb je nodig in de landen die het Belgische rijbewijs niet erkennen. Je moet beide documenten samen voorleggen in het buitenland.
Geldigheid: 3 jaar.
Meebrengen: een recente pasfoto (geen computerfoto) en je huidige rijbewijs.
Prijs: 21 EUR. 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: marleen.casier@torhout.be Contactpersonen: Marleen Casier, Hermien Arfeuille, Ivette Denolf
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

 

Links