Rentetoelage

 WAT?

Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de afbetalingslast van bestaande leningen en nieuwe overbruggingskredieten bij openbare werken die minimum één maand duren. Bij nieuwe overbruggingskredieten krijgt men 80% van de jaarlijkse rentevoet terugbetaald, bij bestaande leningen 80% van het intrestgedeelte van de aflossingen tijdens de openbare werken. Duren de werken langer dan een jaar, dan wordt het percentage in beide gevallen opgetrokken tot 100%.

Het maximum in te brengen bedrag van de lening bedraagt 500.000 euro, de terugbetaling bedraagt maximum 8% van het geleende bedrag of 50.000 euro.

 

WIE?

Zelfstandigen en kmo's met minimum 1 exploitatiezetel in het Vlaams gewest en ruimtes toegankelijk voor klanten en leveranciers.

 

WANNEER?

In geval van 'verstoorde bereikbaarheid'. We spreken van verstoorde bereikbaarheid wanneer:

  • Openbare werken voor een gewijzigde verkeerssituatie zorgen, waarbij de toegang voor klanten en leveranciers belemmerd of verhinderd wordt voor minstens één maand
  • Er werken in dezelfde straat of aanpalende straten zijn
  • Er door omlegging geen normale verkeerscirculatie is
  • De openbare werken invloed hebben op uw omzet

 

HOE?

Het ingevulde aanvraagformulier (zie website) ten laatste 6 maanden na het beëindigen van de werken indienen bij het Agentschap Ondernemen, binnen de twee weken gevolgd door de stavingstukken en de verklaring op erewoord.

 

Meer info: www.agentschapondernemen.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

 

AANDACHT!

  • Vzw's kunnen geen beroep doen op de rentetoelage
  • Vraag naar de waarborgregeling bij het aangaan van een nieuw krediet

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links