ANIP

Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) beoogt, ingeval van noodsituaties in de stad, snel en efficiënt de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige personele en materiële middelen in te zetten en de hulpverlening te coördineren.
Ongeacht de oorzaak van de calamiteit gaat de eerste aandacht uit naar het redden van de slachtoffers en/of het beschermen van de lokale bevolking.
In dit plan zijn er afspraken gemaakt in verband met de coördinatie van de interventies tussen de verschillende disciplines. 

Het ANIP werd gerealiseerd door de Gemeentelijke VeiligheidsCel Torhout.
De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring in zitting van 30 juni 2008.
De gouverneur van West-Vlaanderen heeft het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan op 11 augustus 2008 goedgekeurd.

Downloads

(41.82 KB)


Zoeken

 

Links