Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in openbaar onderzoek

Onderzoek tot milieueffectrapportage provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Torhout Noord”

 

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de dienst MER van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid beslist heeft dat het voorontwerp van het provinciaal RUP 'Torhout Noord' geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen worden geraadpleegd op de website van de dienst Mer: www.mervlaanderen.be via de dossierdatabank en in het stadskantoor, dienst ruimtelijke ordening, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout.

Zoeken

 

Links