Project Gitsstraat - Ontdubbeling ingebuisde Koebeek: Riolerings- en wegenwerken

Laatste informatie:

Het project wordt opgesplitst in 6 fasen, die opeenvolgend worden gerealiseerd in 2018 (meer info bij "Algemene info project" onderaan de pagina). Het project bestaat uit volgende fasen:

  • Fase 1: Koebeek op privaat domein (tussen de Vredelaan en Gitsstraat)
  • Fase 1a: Dwarsing van de Vredelaan
  • Fase 2: Gitsstraat afwaarts Beckhofstraat (tussen Beckhofstraat en Vredelaan)
  • Fase 3: Gitsstraat opwaarts Beckhofstraat (tussen Beckhofstraat en Hertog van Arenbergstraat)
  • Fase 4: Hertog van Arenbergstraat
  • Fase 5: Kruispunt Rijselstraat/Hertog van Arenbergstraat

Fasering: PLAN

 

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Aannemer van de werken is Persyn nv uit Zwevegem

Startdatum: 13 november 2017

Fase 1: Koebeek op privaat domein
Fase 1a: Dwarsing van de Vredelaan (start op 15 januari 2018)

Fase 2 start op 22 januari 2018 met freeswerken en plaatsing bemaling. Op maandag 29 januari 2018 starten de rioleringswerken
 

Overschakeling fase 1 naar fase 3: maart 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Overschakeling fase 3 naar fase 4: augustus 2018
 

Wat houden deze werken in?
De bestaande wegenis en bermen tussen de rooilijnen worden opgebroken. Nieuwe riolering wordt geplaatst in een gescheiden stelsel, zijnde riolering voor regenwater en riolering voor afvalwater. Tijdens deze werken worden ook de huisaansluitingen gescheiden aangesloten. Na de rioleringswerken wordt de bovenbouw aangelegd, zijnde: boordstenen, greppels, funderingen en verhardingen in asfalt, klinkers en steenslag en groenzones.

 

OMLEIDINGEN

(kunnen per fase veranderen)

 

  • Fase 1a (Dwarsing van de Vredelaan)

De Vredelaan, tussen de Kortemarkstraat en rotonde Vredelaan/Rijselstraat, wordt onderbroken om de dwarsing van de Koebeek uit te voeren. Hierdoor wordt een omleiding voorzien voor het verkeer. De omleiding verloopt via de Rijselstraat, Kortemarkstraat en omgekeerd.

Omleidingsplan

 

COMMUNICATIE

Meer info over de werken van het project Gitsstraat - Ontdubbeling ingebuisde Koebeek: riolerings- en wegenwerken via:
wegenwerken@torhout.be met mededeling "Project Gitsstraat"
Het volledige project alsook de wijzigingen in fasen en omleidingen zijn ook te volgen via facebook:
www.facebook.com/wegenwerkentorhout

 

ALGEMENE INFO PROJECT

De participatie voor de nieuwe stadskern is volop in uitrol. Verschillende partners, adviesraden en een ruime burgerparticipatie brengen ideeën voor het ontwerp van de nieuwe Markt en omgeving naar boven.

 

Daarnaast dienen echter een aantal rioleringswerken het voortouw te nemen om deze plannen waar te maken. Het overtollige regenwater dat nu in de binnenstad valt, dient via een stelsel nieuwe dubbele riolering naar de Koebeek gebracht te worden.

 

In de Gitsstraat vanaf de Vredelaan tot Hertog Van Arenbergstraat en de Rijselstraat is een eerste project gestart. Alle leidingen worden klaargestoken tot aan het kruispunt met de Tinnenburgstraat/Rijselstraat, om in een volgend project de verdere aftakking tot aan de Markt mogelijk te maken.

 

De Gitsstraat wordt vernieuwd met een nieuwe rijweg en voetpaden waar mogelijk. De Hertog Van Arenbergstraat blijft zijn bestaande ontwerp behouden.

De uitvoering is een samenwerking met Aquafin, het Vlaams Gewest, Infrax en de stad Torhout.

 

Zoeken

 

Links