Praktische tips

Prijzen:

Prijs/leerling/per activiteit schooljaar 2015-2016

Torhoutse

Scholen

Nt-Torhoutse scholen

Gezonde voeding

(middagmaal inbegrepen)

€ 5

€ 6

Zuivelweken (ontbijt + activiteit)

€3,5

€ 4.5

Kasteelheren en hun broden

€ 6

€ 7

Alle andere begeleide activiteiten

€ 2.5

€ 3.5

Vrij bezoek tijdens de schooluren, zonder begeleide activiteit

€ 1.5

€ 2,5

Vrij spel voor/na begeleide activiteit

gratis

gratis

We factureren de dag zelf het effectief aantal aanwezige kinderen met een minimum van 20 kinderen in het gewoon onderwijs of 12 kinderen in het buitengewoon onderwijs. Kan je ons ten laatste een week vooraf het verwacht aantal leerlingen doorgeven? Indien er meer dan 10% minder kinderen zijn dan zijn doorgegeven de week vooraf (of bij reservatie indien er geen mail werd gestuurd met het verwachte aantal deelnemers) worden de gereserveerde kinderen wel aangerekend. 

Verplichte drankconsumptie bij picknick 's middags (1,20 euro per drankje).

Verantwoordelijkheid

Kinderen blijven onder toezicht en verantwoordelijkheid van leerkrachten. We vragen uitdrukkelijk dat per groep (van 24 kleuters of 30 kinderen van de lagere school) minstens 1 leerkracht aanwezig blijft bij de activiteit!

Wij vragen uitdrukkelijk om de dieren niet te voederen. Breng dus ook GEEN OUD BROOD mee.

Picknick:

De cafetaria 'd' Oude Smelterij' op de kinderboerderij wordt uitgebaat door Foodstep (vzw).

Je kan picknicken over de middag in de cafetaria of op het terras mits drankconsumptie.

We voorzien een speciaal tarief voor cola (light), fanta, fruitsap of water:  € 1,40. Andere dranken zijn uiteraard verkrijgbaar aan het normale tarief.

Voor wie iets wil eten, bestaat er de keuze uit een kinderpannenkoek of een croque-uit-het-vuistje.

De cafetaria beschikt ook over een gamma aan verschillende handijsjes en snoep zoals waterijsjes, frisco's, lolly's, chips, ...

Voor groepsprijzen, praktische afspraken en reservaties kan je ons contacteren

Via mail: cafetaria.kinderboerderij@localabora.be of op 0477 77 15 40

Vervoer:

We willen jullie er nog op wijzen dat MOS-scholen gebruik kunnen maken van het gratis openbaar vervoer. Alle info op http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-aanbod/mos-buspas/mos-bus-en-trampas

Zoeken

 

Links