Pensioenen

Beroepsbezigheid als gepensioneerde

Wanneer je een pensioen geniet, mag je nog bezoldigde arbeid verrichten binnen bepaalde grenzen. Dit moet vooraf worden gemeld aan de Federale Pensioendienst, aan de hand van een speciaal daartoe bestemd formulier model 74(93). Vraag hiernaar op de dienst burgerzaken.

 

Inkomensgarantie voor ouderen

Dit kan je op de dienst burgerzaken aanvragen, ten vroegste twaalf maanden voor de wettelijke pensioenleeftijd. Je kunt het niet vervroegd verkrijgen en het wordt enkel toegekend na een onderzoek van de bestaansmiddelen.

 

Informatie

Voor aanvragen of algemene inlichtingen kan je terecht op de dienst burgerzaken.

Voor specifieke informatie kan je beter contact opnemen met:

voor werknemers
Federale Pensioendienst
Torhoutsesteenweg 281
8200 St.-Andries Brugge
Gratis telefoonnummer 1765
Fax 050 40 62 88

voor zelfstandigen
Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers
Abdijbekepark 2
8200 St.-Andries Brugge
Tel 050 30 53 11

Wens je inlichtingen over de uitbetaling van pensioenen voor werknemers en zelfstandigen, wend je dan tot:
Federale Pensioendienst,
Zuidertoren
1060 Brussel
Gratis telefoonnummer 1765

 

Zitdag

Iedere laatste dinsdag van de maand kan je in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout op de zitdag van de pensioendienst terecht met al je vragen over je pensioen.

De zelfstandigen van 11 tot 12 uur en voor de werknemers van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.

 

Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen vraag je binnen het jaar na het overlijden van je man/vrouw aan op de dienst sociale zaken. Daar zijn ook alle nuttige inlichtingen verkrijgbaar.

De aanvraag heeft uitwerking:

  • de maand van het overlijden, indien de overledene nog niet gepensioneerd was
  • de maand volgend op het overlijden waarin hij of zij reeds gepensioneerd was.

Indien de overledene reeds gepensioneerd was en er was geen gezinspensioen, moet de overlevende echtgenoot geen aanvraag doen. De Federale Pensioendienst doet automatisch een herziening.

Er dient echter wel een aanvraag te gebeuren indien beide echtgenoten een pensioen als alleenstaande genieten.
Meebrengen: identiteitskaart en periode(s) van beroepsloopbaan.

Meer informatie vind je via deze link http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/benefits/survivors/paginas/default.aspx

 

Rustpensioen

Een rustpensioen vraag je maximum één jaar vóór de datum van de normale pensioengerechtigde leeftijd aan op de dienst burgerzaken, waar alle inlichtingen terzake verkrijgbaar zijn.

 

Meebrengen:

  • voor werknemers en zelfstandigen: identiteitskaart

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: heidi.cloet@torhout.be of gwenny.beek@torhout.be Contactpersoon: Heidi Cloet of Gwenny Beek
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

 

Links