Pensioen

 

De aanvraag voor een pensioen mag ten vroegste een jaar voor de gekozen ingangsdatum ingediend worden bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats. Wie zelf de aanvraag niet kan indienen, kan zich laten vertegenwoordigen door een meerderjarige die in het bezit is van een volmacht.

Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden voorgelegd:

  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • bij volmacht, de identiteitskaart van de volmachtdrager

 

Het overlevingspensioen kan worden aangevraagd binnen de twaalf maanden volgend op de datum van overlijden van de echtgeno(o)t(e).

De maandelijkse zitdag van de pensioendienst (zowel voor werknemers als zelfstandigen) vindt plaats in het Sociaal Huis,  Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout.

Iedere laatste dinsdag van de maand kan je van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13u.30 tot 16 uur bij de mensen van de pensioendienst terecht met al je vragen over je pensioen als werknemer. Voor de zelfstandigen van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Meer inlichtingen kan je bekomen bij Heidi Cloet, Christelle Demoor of Gwenny Beek:

Dienst burgerzaken, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout - tel. 050 22 11 25 - fax: 050 22 05 80

e-mail: heidi.cloet@torhout.be of christelle.demoor@torhout.be of gwenny.beek@torhout.be

 

 

Zoeken

 

Links