Participatie in intercommunales

Stad Torhout kiest voor transparantie

Het bestuur wil volledige transparantie over zijn betrokkenheid in de verschillende samenwerkingsverbanden.

Duiding
De deelname aan intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is voor een deel historisch gegroeid en is vooral gericht op het realiseren van een goede dienstverlening ten aanzien van de bevolking.

Het takenpakket van de gemeenten is de voorbije decennia grondig gewijzigd. De uitdagingen zijn groot en de complexiteit is toegenomen. Voor heel wat taken en opdrachten zijn gemeenten te klein om de knowhow alleen in huis te hebben, zeker als de uitdagingen of problemen de grenzen van de gemeente overschrijden. Daarom wordt er, indien aangewezen, ook geregeld samengewerkt met private partners.

Voorbeelden
De klassieke voorbeelden van intercommunales zijn de nutsmaatschappijen voor energie (vb.Infrax), de afvalmaatschappijen (vb.Mirom) en de intercommunales gericht op streekontwikkeling (vb.WVI die zich onder meer inlaat met de ontwikkeling van industrieterreinen). Maar ook op vlak van cultuur (vb.Ginter) en wonen/welzijn (vb.de Woonwinkel) wordt intergemeentelijk samengewerkt.

Daarnaast is het lokaal bestuur, samen met andere gemeenten, ook vaak lid van organisaties die permanent actief zijn in Torhout (vb.sociale huisvestingsmaatschappijen) of die een specifieke opdracht hebben met een meerwaarde (vb.Logo, Bosgroep Houtland).

Vergoeding
Voor de meeste van die samenwerkingsverbanden zijn geen vergoedingen voorzien. Occasioneel is dat wel het geval, maar dat is telkens binnen de wettelijke grenzen met een maximumbedrag van 205 euro. En als je niet gaat, worden uiteraard ook geen prestaties vergoed.

Transparantie
In lijn met keuze voor transparantie, wordt hierna een overzicht gepubliceerd van de participaties van het lokaal bestuur Torhout, met daarbij de naam van de mandataris die zetelt in een orgaan van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, de vergaderfrequentie en de vergoeding die er tegenover staat.

Zoeken

 

Links