Overlijden

Wie met een overlijden wordt geconfronteerd, neemt best contact op met een begrafenisondernemer.
De aangifte van een overlijden gebeurt doorgaans door de begrafenisondernemer op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon gestorven is.

Meebrengen:

  • trouwboekje van de overledene (eventueel trouwboekje van de ouders)
  • identiteitskaart van de overledene
  • bewijs van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
  • rijbewijs van de overledene
  • attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonstgemeente
    in verband met de wilsbeschikking (begraving of crematie)
  • identiteitskaart van de aangever

Bij crematie moet bovendien worden meegebracht:

  • een verzoek tot crematie uitgaande van een persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien (bijvoorbeeld een familielid van de overledene) of een uiterste wilsbeschikking van de overledene
  • een attest van de behandelende geneesheer dat er geen sporen zijn van een gewelddadige of verdachte dood

Uittreksels uit of afschriften van de overlijdensakte zijn verkrijgbaar in de gemeente waar het overlijden plaatsvond en in de laatste woonplaats van de overledene.

 

Relevante links 

Mogelijkheden inzake begraven/crematie

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links