Openbaarheid

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.
Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. Hieronder wordt verstaan een aanvraag die ingediend wordt per brief, per fax, per e-mail, of die persoonlijk wordt overhandigd.
Aanvragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout.
De regelgeving is vastgelegd in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Voor algemene informatie over het stadsbestuur, de stedelijke diensten, vragen in het kader van de openbaarheid van bestuur (inzage van bestuursdocumenten), gemeentelijke reglementen, enz. kan je steeds terecht bij

Dienst Secretarie & Onthaal
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Telefoon: 050 22 11 22
E-mail: info@torhout.be

 

Meer info mbt het decreet van 26 maart 2004

 

Hoe dien je een aanvraag in?
Ofwel schriftelijk d.m.v. dit af te drukken document ofwel via het webformulier.

Zoeken

Contactinformatie

Het college van burgemeester en schepenen
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

Contactinformatie

Secretariaat Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

 

 

Links